Cehă | Expresii - Imigrație | Documente

Documente - General

¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Solicitare formular
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Întreabă când a fost un documentul emis
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Întreabă unde a fost un documentul emis
¿Cuándo caduca su DNI?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Pe cine întrebi când îți expiră ID-ul
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Cere ajutor pentru a completa formularul
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Întreabă ce documente trebuie să aduci
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Indică de ce ai nevoie pentru a solicita un document
Me han robado el/la (documento).
Můj [dokument] byl ukraden.
Declară un document furat
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Menționează că tu completezi o aplicație în numele altcuiva
La información es confidencial.
Tyto informace jsou důvěrné.
Indică informația ca fiind confidențială și că nu va fi divulgată altor părți terțe
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Solicită un număr de înregistrare pentru înregistrarea ta

Documente - Informații personale

¿Cómo se llama usted?
Jak se jmenuješ?
Solicită numele unei persoane
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Solicită cuiva locul și data nașterii
¿Dónde vive usted?
Kde bydlíte?
Solicită unde locuiește cineva
¿Cuál es su dirección?
Jaká je vaše adresa?
Solicită adresa cuiva
¿Cuál es su nacionalidad?
Jaké je vaše občanství?
Solicită cetățenia cuiva
¿Cuándo llegó a (país)?
Kdy jste přijeli do [country]?
Solicită cuiva când a ajuns în acea țară
¿Me deja su DNI, por favor?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Solicită ID-ul cuiva

Documente - Stare civilă

Mi estado civil es ______________.
Můj rodinný stav je ___________.
Indică starea ta civilă
soltero/a
svobodný/á
Stare civilă
casado/a
ženatý/vdaná
Stare civilă
separado/a
odděleni
Stare civilă
divorciado/a
rozvedený/rozvedená
Stare civilă
cohabitante
žijící ve společné domácnosti
Stare civilă
en unión civil
v registrovaném partnerství
Stare civilă
pareja de hecho
nesezdaní partneři
Stare civilă
pareja de hecho
v domácím partnerství
Stare civilă
viudo/a
vdovec/vdova
Stare civilă
¿Tiene usted hijos?
Máte děti?
Întreabă dacă cineva are copii
¿Residen con usted personas a su cargo?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Întreabă dacă cineva primește ajutor financiar pentru persoanele cu care locuiește
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Indică-ți intenția de a te reuni cu familia ta

Documente - Înregistrare

Me gustaría empadronarme.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Indică faptul că vrei să te înregistrezi
¿Qué documentos tengo que presentar?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Întreabă de ce documente ai nevoie
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Je registrace zpoplatněná?
Întreabă dacă înregistrarea supune costuri
Vengo a registrar mi domicilio.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Menționează că ești acolo pentru a-ți face înregistrarea
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Menționează că vrei să aplici pentru cazier judiciar
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Menționează că vrei să aplici pentru un permis de ședere

Documente - Asigurare medicală

Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Menționează că ai câteva întrebări despre asigurarea de sănătate
¿Necesito un seguro de salud privado?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Întreabă dacă ai nevoie de asigurare medicală privată
¿Qué cubre el seguro de salud?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Întreabă despre acoperirea asigurării
Tasas hospitalarias
Poplatky za pobyt v nemocnici
Exemplu de acoperire a asigurării medicale
Honorarios de médicos especialistas
Poplatky za konsultace se specialisty
Exemplu de acoperire de asigurare medicală
Pruebas diagnósticas
Diagnostické testy
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Intervenciones quirúrjicas
Chirurgické zákroky
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Tratamiento psiquiátrico
Psychiatrická léčba
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Tratamientos dentales
Zubní ošetření
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Tratamientos oftalmológicos
Oční ošetření
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Documente - Viză

¿Por qué solicita el visado de entrada?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Întreabă de ce se solicită o viză de intrare
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Întreabă dacă ai nevoie de viză pentru a întra în țară
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Întreabă cum îți poți extinde viza
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Întreabă de ce aplicația pentru viză a fost respinsă
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Întreabă dacă poți aplica pentru permis de ședere permanentă în țară

Documente - Permis de conducere

¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Musím změnit svou registrační značku?
Întreabă dacă trebuie să-ți schimbi numărul de înmatriculare la mașină în cazul în care o aduci din țara de origine
Me gustaría matricular mi vehículo.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Indică faptul că vrei să-ți înregistrezi vehiculul
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Întreabă dacă permisul tău de conducere este valid în țara de destinație
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Solicită un permis de conducere provizoriu
Me gustaría inscribirme en ___________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Menționează că vrei să te înscrii la examenul auto
el examen teórico
Teoretický test
Tipul de examen
el examen práctico
Praktický test
Tipul de examen
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Menționează că ai vrea să schimbi câteva detalii ale permisului tău de conducere
la dirección
adresu
Date care se pot schimba
el nombre
jméno
Date care se pot schimba
la fotografía
fotografii
Date care se pot schimba
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Indică faptul că ai vrea să adaugi categorii superioare la permisul tău de conducere
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Menționează ca ai vrea să-ți reînnoiești permisul de conducere
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Indică faptul că ai vrea să-ți înlocuiești permisul de conducere
lo he perdido
ztracený
Probleme cu permisul de conducere
me lo han robado
ukradený
Probleme cu permisul de conducere
se ha dañado
zničený
Probleme cu permisul de conducere
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Indică faptul că ai vrea să faci un apel împotriva retragerii permisului tău de conducere

Documente - Naționalitate

Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Menționează că vrei să aplici pentru naționalitate
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Întreabă unde te poți înregistra pentru un test de limbă
No tengo antecedentes penales.
Mám čistý trestní rejstřík.
Menționează că nu ai antecedente penale
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
menționează că ai nivelul necasar de limbă
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Menționează că vrei să te înscrii în examenul de cultură generală al țării de destinație
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Întreabă care sunt taxele de solicitare a cetățeniei
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Indică naționalitatea partenerului tău