Engleză | Expresii - Imigrație | Documente

Documente - General

¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Where can I find the form for ____ ?
Solicitare formular
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
When was your [document] issued?
Întreabă când a fost un documentul emis
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Where was your [document] issued?
Întreabă unde a fost un documentul emis
¿Cuándo caduca su DNI?
When does your ID expire?
Pe cine întrebi când îți expiră ID-ul
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Could you help me fill out the form?
Cere ajutor pentru a completa formularul
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
What documents should I bring for __________ ?
Întreabă ce documente trebuie să aduci
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
To apply for [document], you must provide at least_______.
Indică de ce ai nevoie pentru a solicita un document
Me han robado el/la (documento).
My [document] has been stolen.
Declară un document furat
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
I am completing this application on behalf of _____ .
Menționează că tu completezi o aplicație în numele altcuiva
La información es confidencial.
The information is confidential.
Indică informația ca fiind confidențială și că nu va fi divulgată altor părți terțe
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Can you give me a receipt for this application?
Solicită un număr de înregistrare pentru înregistrarea ta

Documente - Informații personale

¿Cómo se llama usted?
What is your name?
Solicită numele unei persoane
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Could you please tell me your place and date of birth?
Solicită cuiva locul și data nașterii
¿Dónde vive usted?
Where do you live?
Solicită unde locuiește cineva
¿Cuál es su dirección?
What is your address?
Solicită adresa cuiva
¿Cuál es su nacionalidad?
What is your citizenship?
Solicită cetățenia cuiva
¿Cuándo llegó a (país)?
When did you arrive in [country]?
Solicită cuiva când a ajuns în acea țară
¿Me deja su DNI, por favor?
Could you please show me your ID?
Solicită ID-ul cuiva

Documente - Stare civilă

Mi estado civil es ______________.
My marital status is ___________.
Indică starea ta civilă
soltero/a
single
Stare civilă
casado/a
married
Stare civilă
separado/a
separated
Stare civilă
divorciado/a
divorced
Stare civilă
cohabitante
cohabiting
Stare civilă
en unión civil
in a civil union
Stare civilă
pareja de hecho
unmarried partners
Stare civilă
pareja de hecho
in a domestic partnership
Stare civilă
viudo/a
widowed
Stare civilă
¿Tiene usted hijos?
Do you have children?
Întreabă dacă cineva are copii
¿Residen con usted personas a su cargo?
Do you have dependents living with you?
Întreabă dacă cineva primește ajutor financiar pentru persoanele cu care locuiește
Me gustaría reagrupar a mi familia.
I would like to reunite with my family.
Indică-ți intenția de a te reuni cu familia ta

Documente - Înregistrare

Me gustaría empadronarme.
I would like to register in the city.
Indică faptul că vrei să te înregistrezi
¿Qué documentos tengo que presentar?
What documents shall I bring?
Întreabă de ce documente ai nevoie
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Are there any registration fees?
Întreabă dacă înregistrarea supune costuri
Vengo a registrar mi domicilio.
I am here for the domicile registration.
Menționează că ești acolo pentru a-ți face înregistrarea
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
I would like to apply for a good conduct certificate.
Menționează că vrei să aplici pentru cazier judiciar
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
I would like to apply for a residence permit.
Menționează că vrei să aplici pentru un permis de ședere

Documente - Asigurare medicală

Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
I would like to ask some questions about the health insurance.
Menționează că ai câteva întrebări despre asigurarea de sănătate
¿Necesito un seguro de salud privado?
Do I need private health insurance?
Întreabă dacă ai nevoie de asigurare medicală privată
¿Qué cubre el seguro de salud?
What is covered by the health insurance?
Întreabă despre acoperirea asigurării
Tasas hospitalarias
Hospital fees
Exemplu de acoperire a asigurării medicale
Honorarios de médicos especialistas
Specialists' fees
Exemplu de acoperire de asigurare medicală
Pruebas diagnósticas
Diagnostic tests
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Intervenciones quirúrjicas
Surgical procedures
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Tratamiento psiquiátrico
Psychiatric treatment
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Tratamientos dentales
Dental treatments
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Tratamientos oftalmológicos
Eye care treatment
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Documente - Viză

¿Por qué solicita el visado de entrada?
Why are you requesting the entry visa?
Întreabă de ce se solicită o viză de intrare
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Do I need a visa to visit [country]?
Întreabă dacă ai nevoie de viză pentru a întra în țară
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
How can I extend my visa?
Întreabă cum îți poți extinde viza
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Why has my visa application been rejected?
Întreabă de ce aplicația pentru viză a fost respinsă
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Can I apply to become a permanent resident?
Întreabă dacă poți aplica pentru permis de ședere permanentă în țară

Documente - Permis de conducere

¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Do I have to change the license plate of my car?
Întreabă dacă trebuie să-ți schimbi numărul de înmatriculare la mașină în cazul în care o aduci din țara de origine
Me gustaría matricular mi vehículo.
I would like to register my vehicle.
Indică faptul că vrei să-ți înregistrezi vehiculul
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Is my driving licence valid here?
Întreabă dacă permisul tău de conducere este valid în țara de destinație
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
I would like to apply for a provisional driving license.
Solicită un permis de conducere provizoriu
Me gustaría inscribirme en ___________.
I would like to book my __________.
Menționează că vrei să te înscrii la examenul auto
el examen teórico
theory test
Tipul de examen
el examen práctico
driving test
Tipul de examen
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
I would like to change the ____________on my driving license.
Menționează că ai vrea să schimbi câteva detalii ale permisului tău de conducere
la dirección
address
Date care se pot schimba
el nombre
name
Date care se pot schimba
la fotografía
photo
Date care se pot schimba
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
I would like to add higher categories to my driving license.
Indică faptul că ai vrea să adaugi categorii superioare la permisul tău de conducere
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
I would like to renew my driving license.
Menționează ca ai vrea să-ți reînnoiești permisul de conducere
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
I would like to replace a ___________ driving license.
Indică faptul că ai vrea să-ți înlocuiești permisul de conducere
lo he perdido
lost
Probleme cu permisul de conducere
me lo han robado
stolen
Probleme cu permisul de conducere
se ha dañado
damaged
Probleme cu permisul de conducere
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
I would like to appeal my license suspension.
Indică faptul că ai vrea să faci un apel împotriva retragerii permisului tău de conducere

Documente - Naționalitate

Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Menționează că vrei să aplici pentru naționalitate
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Where can I register for the [language] test?
Întreabă unde te poți înregistra pentru un test de limbă
No tengo antecedentes penales.
I have a clean criminal record.
Menționează că nu ai antecedente penale
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
I have the required level of [language].
menționează că ai nivelul necasar de limbă
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Menționează că vrei să te înscrii în examenul de cultură generală al țării de destinație
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
What are the fees for citizenship application?
Întreabă care sunt taxele de solicitare a cetățeniei
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Indică naționalitatea partenerului tău