Franceză | Expresii - Imigrație | Documente

Documente - General

¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Solicitare formular
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Întreabă când a fost un documentul emis
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Où votre [document] a été délivré ?
Întreabă unde a fost un documentul emis
¿Cuándo caduca su DNI?
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Pe cine întrebi când îți expiră ID-ul
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Cere ajutor pentru a completa formularul
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Întreabă ce documente trebuie să aduci
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Indică de ce ai nevoie pentru a solicita un document
Me han robado el/la (documento).
Mon/ma [document] a été volé(e).
Declară un document furat
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Menționează că tu completezi o aplicație în numele altcuiva
La información es confidencial.
Ces informations sont confidentielles.
Indică informația ca fiind confidențială și că nu va fi divulgată altor părți terțe
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Solicită un număr de înregistrare pentru înregistrarea ta

Documente - Informații personale

¿Cómo se llama usted?
Comment vous appelez-vous ?
Solicită numele unei persoane
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Solicită cuiva locul și data nașterii
¿Dónde vive usted?
Où résidez-vous ?
Solicită unde locuiește cineva
¿Cuál es su dirección?
Où habitez-vous ?
Solicită adresa cuiva
¿Cuál es su nacionalidad?
Quelle est votre nationalité ?
Solicită cetățenia cuiva
¿Cuándo llegó a (país)?
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Solicită cuiva când a ajuns în acea țară
¿Me deja su DNI, por favor?
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Solicită ID-ul cuiva

Documente - Stare civilă

Mi estado civil es ______________.
Ma situation matrimoniale est _____.
Indică starea ta civilă
soltero/a
célibataire
Stare civilă
casado/a
Marié(e)
Stare civilă
separado/a
Séparé(e)
Stare civilă
divorciado/a
Divorcé(e)
Stare civilă
cohabitante
en concubinage
Stare civilă
en unión civil
dans une union civile
Stare civilă
pareja de hecho
en concubinage
Stare civilă
pareja de hecho
en partenariat domestique
Stare civilă
viudo/a
veuf/veuve
Stare civilă
¿Tiene usted hijos?
Vous avez des enfants ?
Întreabă dacă cineva are copii
¿Residen con usted personas a su cargo?
Vous avez des personnes à charge ?
Întreabă dacă cineva primește ajutor financiar pentru persoanele cu care locuiește
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Je voudrais réunir ma famille.
Indică-ți intenția de a te reuni cu familia ta

Documente - Înregistrare

Me gustaría empadronarme.
Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Indică faptul că vrei să te înregistrezi
¿Qué documentos tengo que presentar?
Quels documents dois-je apporter ?
Întreabă de ce documente ai nevoie
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Întreabă dacă înregistrarea supune costuri
Vengo a registrar mi domicilio.
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Menționează că ești acolo pentru a-ți face înregistrarea
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Menționează că vrei să aplici pentru cazier judiciar
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Je voudrais demander un permis de séjour.
Menționează că vrei să aplici pentru un permis de ședere

Documente - Asigurare medicală

Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Menționează că ai câteva întrebări despre asigurarea de sănătate
¿Necesito un seguro de salud privado?
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Întreabă dacă ai nevoie de asigurare medicală privată
¿Qué cubre el seguro de salud?
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Întreabă despre acoperirea asigurării
Tasas hospitalarias
Frais hospitaliers
Exemplu de acoperire a asigurării medicale
Honorarios de médicos especialistas
Frais de consultation d'un spécialiste
Exemplu de acoperire de asigurare medicală
Pruebas diagnósticas
Tests diagnostiques
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Intervenciones quirúrjicas
Opérations chirurgicales
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Tratamiento psiquiátrico
Traitement psychiatrique
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Tratamientos dentales
Soins dentaires
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Tratamientos oftalmológicos
Soins oculaires
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Documente - Viză

¿Por qué solicita el visado de entrada?
Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Întreabă de ce se solicită o viză de intrare
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Întreabă dacă ai nevoie de viză pentru a întra în țară
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Întreabă cum îți poți extinde viza
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Întreabă de ce aplicația pentru viză a fost respinsă
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Întreabă dacă poți aplica pentru permis de ședere permanentă în țară

Documente - Permis de conducere

¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Întreabă dacă trebuie să-ți schimbi numărul de înmatriculare la mașină în cazul în care o aduci din țara de origine
Me gustaría matricular mi vehículo.
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Indică faptul că vrei să-ți înregistrezi vehiculul
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Întreabă dacă permisul tău de conducere este valid în țara de destinație
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Solicită un permis de conducere provizoriu
Me gustaría inscribirme en ___________.
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Menționează că vrei să te înscrii la examenul auto
el examen teórico
le code
Tipul de examen
el examen práctico
la conduite
Tipul de examen
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Menționează că ai vrea să schimbi câteva detalii ale permisului tău de conducere
la dirección
mon adresse
Date care se pot schimba
el nombre
mon nom
Date care se pot schimba
la fotografía
ma photo
Date care se pot schimba
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Indică faptul că ai vrea să adaugi categorii superioare la permisul tău de conducere
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Menționează ca ai vrea să-ți reînnoiești permisul de conducere
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Indică faptul că ai vrea să-ți înlocuiești permisul de conducere
lo he perdido
perdu
Probleme cu permisul de conducere
me lo han robado
volé
Probleme cu permisul de conducere
se ha dañado
abîmé
Probleme cu permisul de conducere
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Indică faptul că ai vrea să faci un apel împotriva retragerii permisului tău de conducere

Documente - Naționalitate

Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Menționează că vrei să aplici pentru naționalitate
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Întreabă unde te poți înregistra pentru un test de limbă
No tengo antecedentes penales.
Je n'ai pas de casier judiciaire
Menționează că nu ai antecedente penale
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
J'ai le niveau suffisant en [langue].
menționează că ai nivelul necasar de limbă
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Menționează că vrei să te înscrii în examenul de cultură generală al țării de destinație
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Întreabă care sunt taxele de solicitare a cetățeniei
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Mon conjoint est [nationalité].
Indică naționalitatea partenerului tău