Italiană | Expresii - Imigrație | Documente

Documente - General

¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Solicitare formular
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Întreabă când a fost un documentul emis
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Întreabă unde a fost un documentul emis
¿Cuándo caduca su DNI?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Pe cine întrebi când îți expiră ID-ul
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Cere ajutor pentru a completa formularul
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Întreabă ce documente trebuie să aduci
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Indică de ce ai nevoie pentru a solicita un document
Me han robado el/la (documento).
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Declară un document furat
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Menționează că tu completezi o aplicație în numele altcuiva
La información es confidencial.
Le informazioni sono riservate.
Indică informația ca fiind confidențială și că nu va fi divulgată altor părți terțe
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Solicită un număr de înregistrare pentru înregistrarea ta

Documente - Informații personale

¿Cómo se llama usted?
Come si chiama?
Solicită numele unei persoane
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Solicită cuiva locul și data nașterii
¿Dónde vive usted?
Dove risiede?
Solicită unde locuiește cineva
¿Cuál es su dirección?
Qual è il suo indirizzo?
Solicită adresa cuiva
¿Cuál es su nacionalidad?
Qual è la sua cittadinanza?
Solicită cetățenia cuiva
¿Cuándo llegó a (país)?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Solicită cuiva când a ajuns în acea țară
¿Me deja su DNI, por favor?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Solicită ID-ul cuiva

Documente - Stare civilă

Mi estado civil es ______________.
Il mio stato civile è __________.
Indică starea ta civilă
soltero/a
celibe (m) / nubile (f)
Stare civilă
casado/a
coniugato/a
Stare civilă
separado/a
separato/a
Stare civilă
divorciado/a
divorziato/a
Stare civilă
cohabitante
convivente
Stare civilă
en unión civil
in un'unione civile
Stare civilă
pareja de hecho
in una coppia non sposata
Stare civilă
pareja de hecho
in un'unione di fatto
Stare civilă
viudo/a
vedovo/a
Stare civilă
¿Tiene usted hijos?
Ha figli?
Întreabă dacă cineva are copii
¿Residen con usted personas a su cargo?
Ha familiari a carico?
Întreabă dacă cineva primește ajutor financiar pentru persoanele cu care locuiește
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Indică-ți intenția de a te reuni cu familia ta

Documente - Înregistrare

Me gustaría empadronarme.
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Indică faptul că vrei să te înregistrezi
¿Qué documentos tengo que presentar?
Quali documenti devo portare?
Întreabă de ce documente ai nevoie
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Întreabă dacă înregistrarea supune costuri
Vengo a registrar mi domicilio.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Menționează că ești acolo pentru a-ți face înregistrarea
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Menționează că vrei să aplici pentru cazier judiciar
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Menționează că vrei să aplici pentru un permis de ședere

Documente - Asigurare medicală

Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Menționează că ai câteva întrebări despre asigurarea de sănătate
¿Necesito un seguro de salud privado?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Întreabă dacă ai nevoie de asigurare medicală privată
¿Qué cubre el seguro de salud?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Întreabă despre acoperirea asigurării
Tasas hospitalarias
Spese ospedaliere
Exemplu de acoperire a asigurării medicale
Honorarios de médicos especialistas
Spese per la consultazione di uno specialista
Exemplu de acoperire de asigurare medicală
Pruebas diagnósticas
Test diagnostici
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Intervenciones quirúrjicas
Operazioni chirurgiche
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Tratamiento psiquiátrico
Trattamento psichiatrico
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Tratamientos dentales
Cure dentali
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Tratamientos oftalmológicos
Cure oculistiche
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Documente - Viză

¿Por qué solicita el visado de entrada?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Întreabă de ce se solicită o viză de intrare
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Întreabă dacă ai nevoie de viză pentru a întra în țară
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Întreabă cum îți poți extinde viza
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Întreabă de ce aplicația pentru viză a fost respinsă
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Întreabă dacă poți aplica pentru permis de ședere permanentă în țară

Documente - Permis de conducere

¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Întreabă dacă trebuie să-ți schimbi numărul de înmatriculare la mașină în cazul în care o aduci din țara de origine
Me gustaría matricular mi vehículo.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Indică faptul că vrei să-ți înregistrezi vehiculul
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
La mia patente di guida è valida?
Întreabă dacă permisul tău de conducere este valid în țara de destinație
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Solicită un permis de conducere provizoriu
Me gustaría inscribirme en ___________.
Vorrei prenotare l' __________.
Menționează că vrei să te înscrii la examenul auto
el examen teórico
esame di teoria
Tipul de examen
el examen práctico
esame di guida
Tipul de examen
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Menționează că ai vrea să schimbi câteva detalii ale permisului tău de conducere
la dirección
l'indirizzo
Date care se pot schimba
el nombre
il nome
Date care se pot schimba
la fotografía
la foto
Date care se pot schimba
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Indică faptul că ai vrea să adaugi categorii superioare la permisul tău de conducere
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Menționează ca ai vrea să-ți reînnoiești permisul de conducere
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Indică faptul că ai vrea să-ți înlocuiești permisul de conducere
lo he perdido
smarrita
Probleme cu permisul de conducere
me lo han robado
rubata
Probleme cu permisul de conducere
se ha dañado
deteriorata
Probleme cu permisul de conducere
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Indică faptul că ai vrea să faci un apel împotriva retragerii permisului tău de conducere

Documente - Naționalitate

Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Menționează că vrei să aplici pentru naționalitate
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Întreabă unde te poți înregistra pentru un test de limbă
No tengo antecedentes penales.
Non ho precedenti penali.
Menționează că nu ai antecedente penale
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Ho il livello richiesto di [lingua].
menționează că ai nivelul necasar de limbă
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Menționează că vrei să te înscrii în examenul de cultură generală al țării de destinație
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Întreabă care sunt taxele de solicitare a cetățeniei
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Indică naționalitatea partenerului tău