Poloneză | Expresii - Imigrație | Documente

Documente - General

¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Solicitare formular
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Întreabă când a fost un documentul emis
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Întreabă unde a fost un documentul emis
¿Cuándo caduca su DNI?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Pe cine întrebi când îți expiră ID-ul
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Cere ajutor pentru a completa formularul
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Întreabă ce documente trebuie să aduci
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Indică de ce ai nevoie pentru a solicita un document
Me han robado el/la (documento).
Mój [dokument] został skradziony.
Declară un document furat
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Składam podanie w imieniu _____.
Menționează că tu completezi o aplicație în numele altcuiva
La información es confidencial.
Podane informacje są poufne.
Indică informația ca fiind confidențială și că nu va fi divulgată altor părți terțe
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Solicită un număr de înregistrare pentru înregistrarea ta

Documente - Informații personale

¿Cómo se llama usted?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Solicită numele unei persoane
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Solicită cuiva locul și data nașterii
¿Dónde vive usted?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Solicită unde locuiește cineva
¿Cuál es su dirección?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Solicită adresa cuiva
¿Cuál es su nacionalidad?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Solicită cetățenia cuiva
¿Cuándo llegó a (país)?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Solicită cuiva când a ajuns în acea țară
¿Me deja su DNI, por favor?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Solicită ID-ul cuiva

Documente - Stare civilă

Mi estado civil es ______________.
Mój stan cywilny: _____.
Indică starea ta civilă
soltero/a
kawaler/panna
Stare civilă
casado/a
żonaty/zamężna
Stare civilă
separado/a
w separacji
Stare civilă
divorciado/a
rozwodnik/rozwódka
Stare civilă
cohabitante
w konkubinacie
Stare civilă
en unión civil
w rejestrowanym związku partnerskim
Stare civilă
pareja de hecho
w związku partnerskim
Stare civilă
pareja de hecho
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Stare civilă
viudo/a
wdowiec/wdowa
Stare civilă
¿Tiene usted hijos?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Întreabă dacă cineva are copii
¿Residen con usted personas a su cargo?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Întreabă dacă cineva primește ajutor financiar pentru persoanele cu care locuiește
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Indică-ți intenția de a te reuni cu familia ta

Documente - Înregistrare

Me gustaría empadronarme.
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Indică faptul că vrei să te înregistrezi
¿Qué documentos tengo que presentar?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Întreabă de ce documente ai nevoie
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Întreabă dacă înregistrarea supune costuri
Vengo a registrar mi domicilio.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Menționează că ești acolo pentru a-ți face înregistrarea
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Menționează că vrei să aplici pentru cazier judiciar
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Menționează că vrei să aplici pentru un permis de ședere

Documente - Asigurare medicală

Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Menționează că ai câteva întrebări despre asigurarea de sănătate
¿Necesito un seguro de salud privado?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Întreabă dacă ai nevoie de asigurare medicală privată
¿Qué cubre el seguro de salud?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Întreabă despre acoperirea asigurării
Tasas hospitalarias
Opłaty za pobyt w szpitalu
Exemplu de acoperire a asigurării medicale
Honorarios de médicos especialistas
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Exemplu de acoperire de asigurare medicală
Pruebas diagnósticas
Badania diagnostyczne
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Intervenciones quirúrjicas
Zabiegi chirurgiczne
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Tratamiento psiquiátrico
Leczenie psychiatryczne
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Tratamientos dentales
Leczenie stomatologiczne
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Tratamientos oftalmológicos
Leczenie okulistyczne
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Documente - Viză

¿Por qué solicita el visado de entrada?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Întreabă de ce se solicită o viză de intrare
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Întreabă dacă ai nevoie de viză pentru a întra în țară
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Întreabă cum îți poți extinde viza
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Întreabă de ce aplicația pentru viză a fost respinsă
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Întreabă dacă poți aplica pentru permis de ședere permanentă în țară

Documente - Permis de conducere

¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Întreabă dacă trebuie să-ți schimbi numărul de înmatriculare la mașină în cazul în care o aduci din țara de origine
Me gustaría matricular mi vehículo.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Indică faptul că vrei să-ți înregistrezi vehiculul
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Întreabă dacă permisul tău de conducere este valid în țara de destinație
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Solicită un permis de conducere provizoriu
Me gustaría inscribirme en ___________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Menționează că vrei să te înscrii la examenul auto
el examen teórico
egzamin teoretyczny
Tipul de examen
el examen práctico
egzamin praktyczny
Tipul de examen
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Menționează că ai vrea să schimbi câteva detalii ale permisului tău de conducere
la dirección
adres
Date care se pot schimba
el nombre
nazwisko
Date care se pot schimba
la fotografía
zdjęcie
Date care se pot schimba
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Indică faptul că ai vrea să adaugi categorii superioare la permisul tău de conducere
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Menționează ca ai vrea să-ți reînnoiești permisul de conducere
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Indică faptul că ai vrea să-ți înlocuiești permisul de conducere
lo he perdido
zgubienie (prawa jazdy)
Probleme cu permisul de conducere
me lo han robado
kradzież (prawa jazdy)
Probleme cu permisul de conducere
se ha dañado
zniszczenie (prawa jazdy)
Probleme cu permisul de conducere
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Indică faptul că ai vrea să faci un apel împotriva retragerii permisului tău de conducere

Documente - Naționalitate

Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Menționează că vrei să aplici pentru naționalitate
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Întreabă unde te poți înregistra pentru un test de limbă
No tengo antecedentes penales.
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Menționează că nu ai antecedente penale
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
menționează că ai nivelul necasar de limbă
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Menționează că vrei să te înscrii în examenul de cultură generală al țării de destinație
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Întreabă care sunt taxele de solicitare a cetățeniei
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Indică naționalitatea partenerului tău