Cehă | Expresii - Imigrație | Documente

Documente - General

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Solicitare formular
När var ditt [dokument] utfärdat?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Întreabă când a fost un documentul emis
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Întreabă unde a fost un documentul emis
När går din legitimation ut?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Pe cine întrebi când îți expiră ID-ul
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Cere ajutor pentru a completa formularul
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Întreabă ce documente trebuie să aduci
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Indică de ce ai nevoie pentru a solicita un document
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Můj [dokument] byl ukraden.
Declară un document furat
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Menționează că tu completezi o aplicație în numele altcuiva
Denna information är konfidentiell.
Tyto informace jsou důvěrné.
Indică informația ca fiind confidențială și că nu va fi divulgată altor părți terțe
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Solicită un număr de înregistrare pentru înregistrarea ta

Documente - Informații personale

Vad heter du?
Jak se jmenuješ?
Solicită numele unei persoane
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Solicită cuiva locul și data nașterii
Var bor du?
Kde bydlíte?
Solicită unde locuiește cineva
Vad är din adress?
Jaká je vaše adresa?
Solicită adresa cuiva
Vilken nationalitet tillhör du?
Jaké je vaše občanství?
Solicită cetățenia cuiva
När anlände du till [landet]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Solicită cuiva când a ajuns în acea țară
Kan du visa mig din legitimation?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Solicită ID-ul cuiva

Documente - Stare civilă

Min civilstatus är __________.
Můj rodinný stav je ___________.
Indică starea ta civilă
singel
svobodný/á
Stare civilă
gift
ženatý/vdaná
Stare civilă
separerad
odděleni
Stare civilă
skild
rozvedený/rozvedená
Stare civilă
sambo
žijící ve společné domácnosti
Stare civilă
i ett partnerskap
v registrovaném partnerství
Stare civilă
ogift par
nesezdaní partneři
Stare civilă
i ett partnerskap
v domácím partnerství
Stare civilă
änka
vdovec/vdova
Stare civilă
Har du barn?
Máte děti?
Întreabă dacă cineva are copii
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Întreabă dacă cineva primește ajutor financiar pentru persoanele cu care locuiește
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Indică-ți intenția de a te reuni cu familia ta

Documente - Înregistrare

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Indică faptul că vrei să te înregistrezi
Vilka dokument ska jag ta med?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Întreabă de ce documente ai nevoie
Kostar det något att registrera sig?
Je registrace zpoplatněná?
Întreabă dacă înregistrarea supune costuri
Jag vill registrera min bostad.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Menționează că ești acolo pentru a-ți face înregistrarea
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Menționează că vrei să aplici pentru cazier judiciar
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Menționează că vrei să aplici pentru un permis de ședere

Documente - Asigurare medicală

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Menționează că ai câteva întrebări despre asigurarea de sănătate
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Întreabă dacă ai nevoie de asigurare medicală privată
Vad täcker sjukförsäkringen?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Întreabă despre acoperirea asigurării
Patientavgifter
Poplatky za pobyt v nemocnici
Exemplu de acoperire a asigurării medicale
Specialistkostnader
Poplatky za konsultace se specialisty
Exemplu de acoperire de asigurare medicală
Diagnostiska prov
Diagnostické testy
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Kirurgiska ingrepp
Chirurgické zákroky
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Psykiatrisk behandling
Psychiatrická léčba
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Tandbehandlingar
Zubní ošetření
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Ögonbehandling
Oční ošetření
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Documente - Viză

Varför begär du ett inresevisum?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Întreabă de ce se solicită o viză de intrare
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Întreabă dacă ai nevoie de viză pentru a întra în țară
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Întreabă cum îți poți extinde viza
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Întreabă de ce aplicația pentru viză a fost respinsă
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Întreabă dacă poți aplica pentru permis de ședere permanentă în țară

Documente - Permis de conducere

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Musím změnit svou registrační značku?
Întreabă dacă trebuie să-ți schimbi numărul de înmatriculare la mașină în cazul în care o aduci din țara de origine
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Indică faptul că vrei să-ți înregistrezi vehiculul
Är mitt körkort giltigt här?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Întreabă dacă permisul tău de conducere este valid în țara de destinație
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Solicită un permis de conducere provizoriu
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Menționează că vrei să te înscrii la examenul auto
teoriprov
Teoretický test
Tipul de examen
uppkörning
Praktický test
Tipul de examen
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Menționează că ai vrea să schimbi câteva detalii ale permisului tău de conducere
adressen
adresu
Date care se pot schimba
namnet
jméno
Date care se pot schimba
bilden
fotografii
Date care se pot schimba
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Indică faptul că ai vrea să adaugi categorii superioare la permisul tău de conducere
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Menționează ca ai vrea să-ți reînnoiești permisul de conducere
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Indică faptul că ai vrea să-ți înlocuiești permisul de conducere
borttappat
ztracený
Probleme cu permisul de conducere
stulet
ukradený
Probleme cu permisul de conducere
förstört
zničený
Probleme cu permisul de conducere
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Indică faptul că ai vrea să faci un apel împotriva retragerii permisului tău de conducere

Documente - Naționalitate

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Menționează că vrei să aplici pentru naționalitate
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Întreabă unde te poți înregistra pentru un test de limbă
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Mám čistý trestní rejstřík.
Menționează că nu ai antecedente penale
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
menționează că ai nivelul necasar de limbă
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Menționează că vrei să te înscrii în examenul de cultură generală al țării de destinație
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Întreabă care sunt taxele de solicitare a cetățeniei
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Indică naționalitatea partenerului tău