Maghiară | Expresii - Imigrație | Documente

Documente - General

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Hol találom a ____űrlapot?
Solicitare formular
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Întreabă când a fost un documentul emis
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Întreabă unde a fost un documentul emis
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Pe cine întrebi când îți expiră ID-ul
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Cere ajutor pentru a completa formularul
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Întreabă ce documente trebuie să aduci
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Indică de ce ai nevoie pentru a solicita un document
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Ellopták a [dokumentumomat].
Declară un document furat
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Menționează că tu completezi o aplicație în numele altcuiva
ข้อมูลเป็นความลับ
Az információ bizalmas.
Indică informația ca fiind confidențială și că nu va fi divulgată altor părți terțe
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Solicită un număr de înregistrare pentru înregistrarea ta

Documente - Informații personale

คุณชื่ออะไร
Hogy hívják?
Solicită numele unei persoane
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Mikor és hol született?
Solicită cuiva locul și data nașterii
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Hol lakik?
Solicită unde locuiește cineva
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Mi a címe?
Solicită adresa cuiva
สัญชาติของคุณคืออะไร
Mi az állampolgársága?
Solicită cetățenia cuiva
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Mikor érkezett [országba]?
Solicită cuiva când a ajuns în acea țară
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Solicită ID-ul cuiva

Documente - Stare civilă

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
A családi állapotom ___________.
Indică starea ta civilă
โสด
egyedülálló/hajadon/nőtlen
Stare civilă
แต่งงานแล้ว
házas
Stare civilă
แยกกันอยู่
külön él a házastársától
Stare civilă
หย่าร้าง
elvált
Stare civilă
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
élettársi kapcsolatban van
Stare civilă
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
regisztrált élettársi kapcsolatban van
Stare civilă
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
élettársi kapcsolatban van
Stare civilă
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
élettársi kapcsolatban van
Stare civilă
เป็นม่าย
özvegy
Stare civilă
คุณมีบุตรไหม
Vannak gyermekei?
Întreabă dacă cineva are copii
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Élnek önnel eltartottak?
Întreabă dacă cineva primește ajutor financiar pentru persoanele cu care locuiește
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Szeretném egyesíteni a családomat.
Indică-ți intenția de a te reuni cu familia ta

Documente - Înregistrare

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Szeretnék regisztrálni.
Indică faptul că vrei să te înregistrezi
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Întreabă de ce documente ai nevoie
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Van regisztrációs díj?
Întreabă dacă înregistrarea supune costuri
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Menționează că ești acolo pentru a-ți face înregistrarea
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Menționează că vrei să aplici pentru cazier judiciar
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Menționează că vrei să aplici pentru un permis de ședere

Documente - Asigurare medicală

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Menționează că ai câteva întrebări despre asigurarea de sănătate
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Întreabă dacă ai nevoie de asigurare medicală privată
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Mit fedez a biztosítás?
Întreabă despre acoperirea asigurării
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Kórházi költségek
Exemplu de acoperire a asigurării medicale
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Szakorvos
Exemplu de acoperire de asigurare medicală
การทดสอบวินิจฉัย
Diagnosztikai vizsgálatok
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
การผ่าตัด
Műtéti beavatkozás
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Pszichiátriai kezelés
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
การรักษาฟัน
Fogorvosi kezelés
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
การรักษาตา
Szemészeti kezelés
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Documente - Viză

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Miért igényli a beutazási vízumot?
Întreabă de ce se solicită o viză de intrare
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Întreabă dacă ai nevoie de viză pentru a întra în țară
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Întreabă cum îți poți extinde viza
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Întreabă de ce aplicația pentru viză a fost respinsă
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Întreabă dacă poți aplica pentru permis de ședere permanentă în țară

Documente - Permis de conducere

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Întreabă dacă trebuie să-ți schimbi numărul de înmatriculare la mașină în cazul în care o aduci din țara de origine
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Indică faptul că vrei să-ți înregistrezi vehiculul
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Érvényes itt a jogosítványom?
Întreabă dacă permisul tău de conducere este valid în țara de destinație
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Solicită un permis de conducere provizoriu
ฉันต้องการจอง __________
Szeretném lefoglalni a __________.
Menționează că vrei să te înscrii la examenul auto
การทดสอบภาคทฤษฎี
elméleti vizsga
Tipul de examen
การทดสอบภาคปฏิบัติ
gyakorlati vizsga
Tipul de examen
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Menționează că ai vrea să schimbi câteva detalii ale permisului tău de conducere
ที่อยู่
cím
Date care se pot schimba
ชื่อ
név
Date care se pot schimba
ภาพถ่าย
fénykép
Date care se pot schimba
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Indică faptul că ai vrea să adaugi categorii superioare la permisul tău de conducere
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Szeretném megújítani a jogosítványom
Menționează ca ai vrea să-ți reînnoiești permisul de conducere
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Indică faptul că ai vrea să-ți înlocuiești permisul de conducere
สูญหาย
elveszett
Probleme cu permisul de conducere
ถูกขโมย
ellopott
Probleme cu permisul de conducere
ได้รับความเสียหาย
sérült
Probleme cu permisul de conducere
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Indică faptul că ai vrea să faci un apel împotriva retragerii permisului tău de conducere

Documente - Naționalitate

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Menționează că vrei să aplici pentru naționalitate
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Întreabă unde te poți înregistra pentru un test de limbă
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Büntetlen előéletű vagyok.
Menționează că nu ai antecedente penale
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
menționează că ai nivelul necasar de limbă
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Menționează că vrei să te înscrii în examenul de cultură generală al țării de destinație
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Întreabă care sunt taxele de solicitare a cetățeniei
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Indică naționalitatea partenerului tău