Turcă | Expresii - Imigrație | Documente

Documente - General

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
____ için nereden form bulabilirim?
Solicitare formular
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
[belge] ne zaman verildi?
Întreabă când a fost un documentul emis
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
[belge] nerede verildi?
Întreabă unde a fost un documentul emis
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Pe cine întrebi când îți expiră ID-ul
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Cere ajutor pentru a completa formularul
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Întreabă ce documente trebuie să aduci
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Indică de ce ai nevoie pentru a solicita un document
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
[belge] belgem çalındı.
Declară un document furat
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Menționează că tu completezi o aplicație în numele altcuiva
ข้อมูลเป็นความลับ
Bu bilgi özeldir.
Indică informația ca fiind confidențială și că nu va fi divulgată altor părți terțe
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Solicită un număr de înregistrare pentru înregistrarea ta

Documente - Informații personale

คุณชื่ออะไร
Adınız nedir?
Solicită numele unei persoane
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Solicită cuiva locul și data nașterii
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Nerede yaşıyorsunuz?
Solicită unde locuiește cineva
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
İkamet adresiniz nedir?
Solicită adresa cuiva
สัญชาติของคุณคืออะไร
Hangi ülke vatandaşısınız?
Solicită cetățenia cuiva
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
[ülke] ne zaman geldiniz?
Solicită cuiva când a ajuns în acea țară
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Kimliğinizi görebilir miyim?
Solicită ID-ul cuiva

Documente - Stare civilă

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Medeni halim ___________.
Indică starea ta civilă
โสด
bekar
Stare civilă
แต่งงานแล้ว
evli
Stare civilă
แยกกันอยู่
ayrılmış
Stare civilă
หย่าร้าง
boşanmış
Stare civilă
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
birlikte yaşıyor
Stare civilă
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
medeni birliktelik
Stare civilă
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
evlenmemiş çift
Stare civilă
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
medeni ortaklık içinde
Stare civilă
เป็นม่าย
dul
Stare civilă
คุณมีบุตรไหม
Çocuğunuz var mı?
Întreabă dacă cineva are copii
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Întreabă dacă cineva primește ajutor financiar pentru persoanele cu care locuiește
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Indică-ți intenția de a te reuni cu familia ta

Documente - Înregistrare

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Indică faptul că vrei să te înregistrezi
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Întreabă de ce documente ai nevoie
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Întreabă dacă înregistrarea supune costuri
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Menționează că ești acolo pentru a-ți face înregistrarea
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Menționează că vrei să aplici pentru cazier judiciar
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Menționează că vrei să aplici pentru un permis de ședere

Documente - Asigurare medicală

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Menționează că ai câteva întrebări despre asigurarea de sănătate
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Întreabă dacă ai nevoie de asigurare medicală privată
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Întreabă despre acoperirea asigurării
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Hastane masrafları
Exemplu de acoperire a asigurării medicale
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Uzman doktor ücretleri
Exemplu de acoperire de asigurare medicală
การทดสอบวินิจฉัย
Tanı koyma testleri
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
การผ่าตัด
Cerrahi operasyonlar
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Psikiyatri tedavisi
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
การรักษาฟัน
Diş tedavisi
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
การรักษาตา
Göz tedavisi
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Documente - Viză

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Întreabă de ce se solicită o viză de intrare
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Întreabă dacă ai nevoie de viză pentru a întra în țară
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Întreabă cum îți poți extinde viza
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Vize başvurum neden reddedildi?
Întreabă de ce aplicația pentru viză a fost respinsă
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Întreabă dacă poți aplica pentru permis de ședere permanentă în țară

Documente - Permis de conducere

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Întreabă dacă trebuie să-ți schimbi numărul de înmatriculare la mașină în cazul în care o aduci din țara de origine
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Indică faptul că vrei să-ți înregistrezi vehiculul
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Ehliyetim burada geçerli mi?
Întreabă dacă permisul tău de conducere este valid în țara de destinație
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Solicită un permis de conducere provizoriu
ฉันต้องการจอง __________
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Menționează că vrei să te înscrii la examenul auto
การทดสอบภาคทฤษฎี
teorik sınav
Tipul de examen
การทดสอบภาคปฏิบัติ
direksiyon sınavı
Tipul de examen
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Menționează că ai vrea să schimbi câteva detalii ale permisului tău de conducere
ที่อยู่
adres
Date care se pot schimba
ชื่อ
ad
Date care se pot schimba
ภาพถ่าย
fotoğraf
Date care se pot schimba
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Indică faptul că ai vrea să adaugi categorii superioare la permisul tău de conducere
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Menționează ca ai vrea să-ți reînnoiești permisul de conducere
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Indică faptul că ai vrea să-ți înlocuiești permisul de conducere
สูญหาย
kayıp
Probleme cu permisul de conducere
ถูกขโมย
çalınmış
Probleme cu permisul de conducere
ได้รับความเสียหาย
hasarlı
Probleme cu permisul de conducere
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Indică faptul că ai vrea să faci un apel împotriva retragerii permisului tău de conducere

Documente - Naționalitate

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Menționează că vrei să aplici pentru naționalitate
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Întreabă unde te poți înregistra pentru un test de limbă
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Sabıka kaydım yoktur.
Menționează că nu ai antecedente penale
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
menționează că ai nivelul necasar de limbă
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Menționează că vrei să te înscrii în examenul de cultură generală al țării de destinație
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Întreabă care sunt taxele de solicitare a cetățeniei
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Indică naționalitatea partenerului tău