Italiană | Expresii - Imigrație | Documente

Documente - General

____ için nereden form bulabilirim?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Solicitare formular
[belge] ne zaman verildi?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Întreabă când a fost un documentul emis
[belge] nerede verildi?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Întreabă unde a fost un documentul emis
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Pe cine întrebi când îți expiră ID-ul
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Cere ajutor pentru a completa formularul
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Întreabă ce documente trebuie să aduci
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Indică de ce ai nevoie pentru a solicita un document
[belge] belgem çalındı.
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Declară un document furat
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Menționează că tu completezi o aplicație în numele altcuiva
Bu bilgi özeldir.
Le informazioni sono riservate.
Indică informația ca fiind confidențială și că nu va fi divulgată altor părți terțe
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Solicită un număr de înregistrare pentru înregistrarea ta

Documente - Informații personale

Adınız nedir?
Come si chiama?
Solicită numele unei persoane
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Solicită cuiva locul și data nașterii
Nerede yaşıyorsunuz?
Dove risiede?
Solicită unde locuiește cineva
İkamet adresiniz nedir?
Qual è il suo indirizzo?
Solicită adresa cuiva
Hangi ülke vatandaşısınız?
Qual è la sua cittadinanza?
Solicită cetățenia cuiva
[ülke] ne zaman geldiniz?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Solicită cuiva când a ajuns în acea țară
Kimliğinizi görebilir miyim?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Solicită ID-ul cuiva

Documente - Stare civilă

Medeni halim ___________.
Il mio stato civile è __________.
Indică starea ta civilă
bekar
celibe (m) / nubile (f)
Stare civilă
evli
coniugato/a
Stare civilă
ayrılmış
separato/a
Stare civilă
boşanmış
divorziato/a
Stare civilă
birlikte yaşıyor
convivente
Stare civilă
medeni birliktelik
in un'unione civile
Stare civilă
evlenmemiş çift
in una coppia non sposata
Stare civilă
medeni ortaklık içinde
in un'unione di fatto
Stare civilă
dul
vedovo/a
Stare civilă
Çocuğunuz var mı?
Ha figli?
Întreabă dacă cineva are copii
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Ha familiari a carico?
Întreabă dacă cineva primește ajutor financiar pentru persoanele cu care locuiește
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Indică-ți intenția de a te reuni cu familia ta

Documente - Înregistrare

Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Indică faptul că vrei să te înregistrezi
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Quali documenti devo portare?
Întreabă de ce documente ai nevoie
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Întreabă dacă înregistrarea supune costuri
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Menționează că ești acolo pentru a-ți face înregistrarea
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Menționează că vrei să aplici pentru cazier judiciar
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Menționează că vrei să aplici pentru un permis de ședere

Documente - Asigurare medicală

Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Menționează că ai câteva întrebări despre asigurarea de sănătate
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Întreabă dacă ai nevoie de asigurare medicală privată
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Întreabă despre acoperirea asigurării
Hastane masrafları
Spese ospedaliere
Exemplu de acoperire a asigurării medicale
Uzman doktor ücretleri
Spese per la consultazione di uno specialista
Exemplu de acoperire de asigurare medicală
Tanı koyma testleri
Test diagnostici
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Cerrahi operasyonlar
Operazioni chirurgiche
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Psikiyatri tedavisi
Trattamento psichiatrico
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Diş tedavisi
Cure dentali
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Göz tedavisi
Cure oculistiche
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Documente - Viză

Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Întreabă de ce se solicită o viză de intrare
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Întreabă dacă ai nevoie de viză pentru a întra în țară
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Întreabă cum îți poți extinde viza
Vize başvurum neden reddedildi?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Întreabă de ce aplicația pentru viză a fost respinsă
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Întreabă dacă poți aplica pentru permis de ședere permanentă în țară

Documente - Permis de conducere

Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Întreabă dacă trebuie să-ți schimbi numărul de înmatriculare la mașină în cazul în care o aduci din țara de origine
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Indică faptul că vrei să-ți înregistrezi vehiculul
Ehliyetim burada geçerli mi?
La mia patente di guida è valida?
Întreabă dacă permisul tău de conducere este valid în țara de destinație
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Solicită un permis de conducere provizoriu
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Vorrei prenotare l' __________.
Menționează că vrei să te înscrii la examenul auto
teorik sınav
esame di teoria
Tipul de examen
direksiyon sınavı
esame di guida
Tipul de examen
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Menționează că ai vrea să schimbi câteva detalii ale permisului tău de conducere
adres
l'indirizzo
Date care se pot schimba
ad
il nome
Date care se pot schimba
fotoğraf
la foto
Date care se pot schimba
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Indică faptul că ai vrea să adaugi categorii superioare la permisul tău de conducere
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Menționează ca ai vrea să-ți reînnoiești permisul de conducere
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Indică faptul că ai vrea să-ți înlocuiești permisul de conducere
kayıp
smarrita
Probleme cu permisul de conducere
çalınmış
rubata
Probleme cu permisul de conducere
hasarlı
deteriorata
Probleme cu permisul de conducere
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Indică faptul că ai vrea să faci un apel împotriva retragerii permisului tău de conducere

Documente - Naționalitate

[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Menționează că vrei să aplici pentru naționalitate
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Întreabă unde te poți înregistra pentru un test de limbă
Sabıka kaydım yoktur.
Non ho precedenti penali.
Menționează că nu ai antecedente penale
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Ho il livello richiesto di [lingua].
menționează că ai nivelul necasar de limbă
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Menționează că vrei să te înscrii în examenul de cultură generală al țării de destinație
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Întreabă care sunt taxele de solicitare a cetățeniei
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Indică naționalitatea partenerului tău