Thailandeză | Expresii - Imigrație | Cazare

Cazare - Chirie

Hledám _______________ k pronájmu.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Menționează că vrei să închiriezi o locuință
pokoj
ห้องพัก
Tipul de chirie
byt
แฟลต / ห้องชุด
Tipul de chirie
studio
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Tipul de chirie
rodinný dům
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Tipul de chirie
dvojdomek
บ้านแฝด
Tipul de chirie
řadový dům
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Tipul de chirie
Kolik stojí měsíční nájem?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Întreabă cât costă chiria
Je ve výši nájmu zahrnuta voda, elektřina atd.?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Întreabă dacă utilitățile (lumină, gaz și apă) sunt incluse
Kolik je záloha?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Întreabă cât este depozitul
Kdy mohu přijít a podívat se na pokoj/dům atd.?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Întreabă când poți vedea locuința
Byt je _____________.
ห้องชุด ________________
Menționează dacă locuința este mobilată sau nu
zařízený
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Condiții ale locuinței
nezařízený
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Condiții ale locuinței
Jsou zvířata v tomto druhu ubytování povolena?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Întreabă dacă sunt permise în locuință animalele de companie
Jak mohu změnit dodavatele energie?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Solicită informații despre cum poți schimba furnizorul de energie
Kolik dalších nájemníků žije v tomto bytě?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Întreabă câți oameni locuiesc în apartament
Kolik lidí se již přišlo podívat na tento byt?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Întreabă câți oameni au văzut deja apartamentul
Mohu vidět podklady pro instalaci elektřiny a plynu?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Întreabă dacă poți vedea revizia instalației electrice și de gaz
Na jak dlouho je nájemní doba?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Întreabă cât durează contractul de închiriere
Vyskytly se nějaké neshody mezi sousedy?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Întreabă care este relația cu vecinii
Jaké renovace byly udělány?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Întreabă ce renovări s-au făcut
Jak je kotel starý a kdy byl naposledy zkontrolován?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Întreabă câți ani are boilerul și când i s-a făcut ultima dată inspecția
Kdy byl naposledy obnoven elektrický obvod v bytě?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Întreabă când a fost reînnoită ultima dată instalația electrică
Kdo bydlí nahoře/dole/vedle?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Întreabă care sunt vecinii din apropiere
Nachází se tam i parkovací místo?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Întreabă dacă există loc de parcare pentru mașina ta
Byl zde někdo zavražděn?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Întreabă dacă au avut loc crime
Funguje ____________?
___________ ใช้งานได้ไหม
Întreabă dacă funcționează instalațiile
Instalatérství
ท่อประปา
Instalații
topení
เครื่องทำความร้อน
Instalații
Má domovník/domovnice na starost opravy?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Întreabă cine face reparații
Kde jsou plynoměry a elektroměry?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Întreabă unde se află contorul de gaz și cel electric
Máte nějaké pokyny nebo záruční listy na elektrické spotřebiče?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Întreabă dacă există garanție și manuale de instrucție pentru electronice
Kdo je dodavatelem energie, televizního a telefonního vysílání?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Întreabă cine furnizează energie electrică, Internet și telefon fix
Mohu se podívat na termostat?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Întreabă dacă poți vedea termostatul
Mohu vidět cerfifikát o bezpečnosti plynu?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Întreabă dacă poți vedea certificatul de siguranță al instalației de gaz

Cazare - Cumpărarea unei locuințe

Kolik nákupních nabídek domu bylo předloženo?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Întreabă câte oferte a avut casa
Jak dlouho byl tento dům na realitním trhu?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Întreabă de cât timp este casa pe piața de vânzare
Proč se prodejci toho domu stěhují pryč?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Întreabă de ce se vinde casa
Jak dlouho zde žil prodejec?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Întreabă cât timp au locuit în casă cei care o vând
Co je zahrunuté v prodeji?
การขายรวมอะไรบ้าง
Întreabă ce este inclus în vânzare
Byly zde nějaké problémy s podlahou?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Întreabă dacă au fost probleme cu alunecarea de teren
Existuje levnější varianta převédení vlastnictví majetku?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Întreabă dacă există o variantă mai ieftină de a face transfer de titlu de proprietate
Jaké jsou budoucí rozvojové projekty pro tuto oblast?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Întreabă ce proiecte în curs de desfășurare există pentru acea zonă
Můžete stáhnout tento dům z trhu?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Întreabă daca locuința are putea fi retrasă de pe piață
Kde jste koupili kachličky do kuchyně a koupelny?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Întreabă de unde au cumpărat foștii proprietari gresia și faianța din baie și bucătărie?
Kde jste koupili vystavěný nábytek, např: kuchyňskou linku?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Întreabă de unde au cumpărat foștii prorietari mobila așa fixă