Thailandeză | Expresii - Imigrație | Cazare

Cazare - Chirie

I am looking for a _______________ to rent.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Menționează că vrei să închiriezi o locuință
room
ห้องพัก
Tipul de chirie
flat / apartment
แฟลต / ห้องชุด
Tipul de chirie
studio flat / studio apartment
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Tipul de chirie
detached house
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Tipul de chirie
semi-detached house
บ้านแฝด
Tipul de chirie
terraced house
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Tipul de chirie
How much is the rent per month?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Întreabă cât costă chiria
Are utilities included?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Întreabă dacă utilitățile (lumină, gaz și apă) sunt incluse
How much is the deposit?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Întreabă cât este depozitul
When can I come for a viewing?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Întreabă când poți vedea locuința
The apartment is ________________.
ห้องชุด ________________
Menționează dacă locuința este mobilată sau nu
furnished
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Condiții ale locuinței
unfurnished
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Condiții ale locuinței
Are pets allowed?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Întreabă dacă sunt permise în locuință animalele de companie
How can I switch the energy supplier?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Solicită informații despre cum poți schimba furnizorul de energie
How many other tenants are living in the apartment?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Întreabă câți oameni locuiesc în apartament
How many viewings has it had?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Întreabă câți oameni au văzut deja apartamentul
Can I see electrical and gas installation checks/reports?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Întreabă dacă poți vedea revizia instalației electrice și de gaz
How long is the lease?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Întreabă cât durează contractul de închiriere
Have there been any neighbor disputes?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Întreabă care este relația cu vecinii
What renovations have been done?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Întreabă ce renovări s-au făcut
How old is the boiler and when was it last inspected?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Întreabă câți ani are boilerul și când i s-a făcut ultima dată inspecția
When was it last rewired?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Întreabă când a fost reînnoită ultima dată instalația electrică
Who lives upstairs/downstairs/next door?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Întreabă care sunt vecinii din apropiere
Is there a parking space included?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Întreabă dacă există loc de parcare pentru mașina ta
Has anyone ever been murdered here?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Întreabă dacă au avut loc crime
Does ___________ work?
___________ ใช้งานได้ไหม
Întreabă dacă funcționează instalațiile
the plumbing
ท่อประปา
Instalații
the heating
เครื่องทำความร้อน
Instalații
Is the landlord in charge of doing repairs?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Întreabă cine face reparații
Where are the gas and electricity meters?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Întreabă unde se află contorul de gaz și cel electric
Do you have any instruction manuals or warranties on electrical items?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Întreabă dacă există garanție și manuale de instrucție pentru electronice
Who supplies the energy, broadband and home phone?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Întreabă cine furnizează energie electrică, Internet și telefon fix
Where is the thermostat?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Întreabă dacă poți vedea termostatul
Can I see the gas safety certificate?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Întreabă dacă poți vedea certificatul de siguranță al instalației de gaz

Cazare - Cumpărarea unei locuințe

How many offers has it had?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Întreabă câte oferte a avut casa
How long has it been on the market?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Întreabă de cât timp este casa pe piața de vânzare
Why are the vendors moving?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Întreabă de ce se vinde casa
How long has the seller lived there?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Întreabă cât timp au locuit în casă cei care o vând
What's included in the sale?
การขายรวมอะไรบ้าง
Întreabă ce este inclus în vânzare
Have there been any subsidence problems?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Întreabă dacă au fost probleme cu alunecarea de teren
Is it possible to find cheaper transferring?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Întreabă dacă există o variantă mai ieftină de a face transfer de titlu de proprietate
What is going to be built in this area in the future?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Întreabă ce proiecte în curs de desfășurare există pentru acea zonă
Can you take the house off the market?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Întreabă daca locuința are putea fi retrasă de pe piață
Where did the kitchen and bathroom tiles come from?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Întreabă de unde au cumpărat foștii proprietari gresia și faianța din baie și bucătărie?
Where did the fixed furniture come from, e.g. kitchen cabinets?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Întreabă de unde au cumpărat foștii prorietari mobila așa fixă