Thailandeză | Expresii - Imigrație | Cazare

Cazare - Chirie

Je voudrais louer _______.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Menționează că vrei să închiriezi o locuință
une chambre
ห้องพัก
Tipul de chirie
un appartement
แฟลต / ห้องชุด
Tipul de chirie
un studio
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Tipul de chirie
une maison individuelle
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Tipul de chirie
une maison jumelée
บ้านแฝด
Tipul de chirie
une maison mitoyenne
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Tipul de chirie
Combien coûte le loyer par mois ?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Întreabă cât costă chiria
Les charges sont-elles inclues ?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Întreabă dacă utilitățile (lumină, gaz și apă) sunt incluse
Quel est le montant de la caution ?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Întreabă cât este depozitul
Quand est-ce que je peux venir voir le logement ?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Întreabă când poți vedea locuința
L'appartement est ____________.
ห้องชุด ________________
Menționează dacă locuința este mobilată sau nu
meublé
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Condiții ale locuinței
non meublé
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Condiții ale locuinței
Est-ce que les animaux sont autorisés ?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Întreabă dacă sunt permise în locuință animalele de companie
Comment procéder pour changer de fournisseur d'énergie ?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Solicită informații despre cum poți schimba furnizorul de energie
Combien de personnes partagent ce logement ?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Întreabă câți oameni locuiesc în apartament
Combien de visites avez-vous déjà eu ?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Întreabă câți oameni au văzut deja apartamentul
Est-ce que je peux voir les relevés/contrôles du gaz et de l'électricité ?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Întreabă dacă poți vedea revizia instalației electrice și de gaz
Pour combien de temps louez-vous ?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Întreabă cât durează contractul de închiriere
Est-ce qu'il y a de bonnes relations de voisinage ?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Întreabă care este relația cu vecinii
Quand est-ce que les rénovations ont été faites ?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Întreabă ce renovări s-au făcut
De quand date la chaudière et quand a-t-elle été inspectée pour la dernière fois ?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Întreabă câți ani are boilerul și când i s-a făcut ultima dată inspecția
Quand l'électricité a-t-elle été refaite ?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Întreabă când a fost reînnoită ultima dată instalația electrică
Qui habite au dessus/en dessous/sur le même palier ?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Întreabă care sunt vecinii din apropiere
Y a-t-il une place de parking dans le bail ?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Întreabă dacă există loc de parcare pentru mașina ta
Y a-t-il déjà eu un meurtre ici par le passé ?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Întreabă dacă au avut loc crime
Est-ce que _________ fonctionne bien ?
___________ ใช้งานได้ไหม
Întreabă dacă funcționează instalațiile
la plomberie
ท่อประปา
Instalații
le chauffage
เครื่องทำความร้อน
Instalații
Est-ce que le propriétaire est responsable des réparations ?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Întreabă cine face reparații
Où sont les compteurs de gaz et d'électricité ?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Întreabă unde se află contorul de gaz și cel electric
Avez-vous les manuels d'utilisation ou les garanties des appareils électroménagers ?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Întreabă dacă există garanție și manuale de instrucție pentru electronice
Qui est le fournisseur d'énergie, Internet et téléphonique ?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Întreabă cine furnizează energie electrică, Internet și telefon fix
Où est le thermostat ?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Întreabă dacă poți vedea termostatul
Puis-je voir le certificat de sécurité du gaz ?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Întreabă dacă poți vedea certificatul de siguranță al instalației de gaz

Cazare - Cumpărarea unei locuințe

Combien d'offres la maison a-t-elle eues ?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Întreabă câte oferte a avut casa
Depuis combien de temps la maison est-elle sur le marché ?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Întreabă de cât timp este casa pe piața de vânzare
Pourquoi les propriétaires vendent-ils ?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Întreabă de ce se vinde casa
Combien de temps les propriétaires ont-ils vécus ici ?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Întreabă cât timp au locuit în casă cei care o vând
Qu'est-ce qui est inclus dans la vente ?
การขายรวมอะไรบ้าง
Întreabă ce este inclus în vânzare
Y a-t-il des problèmes d'affaissements de terrain ?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Întreabă dacă au fost probleme cu alunecarea de teren
Y a-t-il des transferts meilleur marché ?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Întreabă dacă există o variantă mai ieftină de a face transfer de titlu de proprietate
Quelles sont les constructions prévues dans la région ?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Întreabă ce proiecte în curs de desfășurare există pentru acea zonă
Pouvez-vous retirer la maison du marché ?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Întreabă daca locuința are putea fi retrasă de pe piață
D'où vient le carrelage de la cuisine et de la salle de bains ?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Întreabă de unde au cumpărat foștii proprietari gresia și faianța din baie și bucătărie?
D'où viennent les meubles fixes, comme les placards de la cuisine par exemple ?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Întreabă de unde au cumpărat foștii prorietari mobila așa fixă