Esperanto | Expresii - Imigrație | Cazare

Cazare - Chirie

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Mi serĉas _______________ por lui.
Menționează că vrei să închiriezi o locuință
ห้องพัก
ĉambron
Tipul de chirie
แฟลต / ห้องชุด
apartamenton
Tipul de chirie
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
studĉambron
Tipul de chirie
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
izolite starantan domon
Tipul de chirie
บ้านแฝด
partizolite starantan domon
Tipul de chirie
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
vicdomon
Tipul de chirie
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Kiom estas la monate lupago?
Întreabă cât costă chiria
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Ĉu estas utilecoj inkludata?
Întreabă dacă utilitățile (lumină, gaz și apă) sunt incluse
เงินมัดจำคือเท่าไร
Kiom estas la deponejo?
Întreabă cât este depozitul
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Kiam mi povas veni por spektado?
Întreabă când poți vedea locuința
ห้องชุด ________________
La apartamento estas _____________.
Menționează dacă locuința este mobilată sau nu
ได้รับการตกแต่งแล้ว
meblita
Condiții ale locuinței
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
nemeblita
Condiții ale locuinței
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Ĉu estas dombestoj permesataj?
Întreabă dacă sunt permise în locuință animalele de companie
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Kiel mi povas ŝanĝi la energioprovizanton?
Solicită informații despre cum poți schimba furnizorul de energie
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Kiom da aliaj luantoj vivas en la apartamento?
Întreabă câți oameni locuiesc în apartament
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Kiom da personoj jam videblis la apartamenton
Întreabă câți oameni au văzut deja apartamentul
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Ĉu mi povas vidi la ĉekojn/raportojn de la elektraj kaj gasaj instaladoj?
Întreabă dacă poți vedea revizia instalației electrice și de gaz
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Kiom longa estas la lizkontrakto?
Întreabă cât durează contractul de închiriere
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Ĉu estis iaj disputoj inter najbaroj?
Întreabă care este relația cu vecinii
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Kio renovigadoj estis faritaj?
Întreabă ce renovări s-au făcut
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Kiomaĝa estas la kaldrono kaj kiam estis laste inspektita?
Întreabă câți ani are boilerul și când i s-a făcut ultima dată inspecția
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Kiam la elektro de la apartamento estis kontrolita?
Întreabă când a fost reînnoită ultima dată instalația electrică
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Kiu vivas supre/malsupre/apude?
Întreabă care sunt vecinii din apropiere
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Ĉu estas parkadospaco?
Întreabă dacă există loc de parcare pentru mașina ta
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Ĉu iu iam murdis tie?
Întreabă dacă au avut loc crime
___________ ใช้งานได้ไหม
Ĉu _____________ funkcias?
Întreabă dacă funcționează instalațiile
ท่อประปา
la dukto
Instalații
เครื่องทำความร้อน
la hejtado
Instalații
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Ĉu la bienulo prizorgas riparojn?
Întreabă cine face reparații
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Kie estas la metroj de la gaso kaj elektro?
Întreabă unde se află contorul de gaz și cel electric
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Ĉu vi havas instrukciolibroj kaj garantioj por la elektraj eroj?
Întreabă dacă există garanție și manuale de instrucție pentru electronice
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Kiu provizas la energion, la larĝbendan interreton kaj la telefonon?
Întreabă cine furnizează energie electrică, Internet și telefon fix
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Kie estas la termostato?
Întreabă dacă poți vedea termostatul
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Ĉu mi povas vidi la certifikaton de la gasosekureco?
Întreabă dacă poți vedea certificatul de siguranță al instalației de gaz

Cazare - Cumpărarea unei locuințe

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Kiom da proponoj jam havis?
Întreabă câte oferte a avut casa
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Kiom longe ĝi estis sur la merkato?
Întreabă de cât timp este casa pe piața de vânzare
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Kial la vendistoj movas?
Întreabă de ce se vinde casa
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Kiom longe la vendisto vivis tie?
Întreabă cât timp au locuit în casă cei care o vând
การขายรวมอะไรบ้าง
Kio inkluzivas en la vendo?
Întreabă ce este inclus în vânzare
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Ĉu estis ia sinkadoproblemo?
Întreabă dacă au fost probleme cu alunecarea de teren
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Ĉu eblas trovi pli malkaran transfiriendon?
Întreabă dacă există o variantă mai ieftină de a face transfer de titlu de proprietate
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Kio estos konstruita en tiu areo en la estonteco?
Întreabă ce proiecte în curs de desfășurare există pentru acea zonă
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Ĉu vi povas forpreni la domo de la merkato?
Întreabă daca locuința are putea fi retrasă de pe piață
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Kien la kahelojn de la kuirejo kaj la banĉambro venas?
Întreabă de unde au cumpărat foștii proprietari gresia și faianța din baie și bucătărie?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Kien la fiksaj mebloj venas, ekz. kuirejokabinetoj?
Întreabă de unde au cumpărat foștii prorietari mobila așa fixă