Franceză | Expresii - Imigrație | Cazare

Cazare - Chirie

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Je voudrais louer _______.
Menționează că vrei să închiriezi o locuință
ห้องพัก
une chambre
Tipul de chirie
แฟลต / ห้องชุด
un appartement
Tipul de chirie
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
un studio
Tipul de chirie
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
une maison individuelle
Tipul de chirie
บ้านแฝด
une maison jumelée
Tipul de chirie
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
une maison mitoyenne
Tipul de chirie
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Combien coûte le loyer par mois ?
Întreabă cât costă chiria
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Les charges sont-elles inclues ?
Întreabă dacă utilitățile (lumină, gaz și apă) sunt incluse
เงินมัดจำคือเท่าไร
Quel est le montant de la caution ?
Întreabă cât este depozitul
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Quand est-ce que je peux venir voir le logement ?
Întreabă când poți vedea locuința
ห้องชุด ________________
L'appartement est ____________.
Menționează dacă locuința este mobilată sau nu
ได้รับการตกแต่งแล้ว
meublé
Condiții ale locuinței
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
non meublé
Condiții ale locuinței
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Est-ce que les animaux sont autorisés ?
Întreabă dacă sunt permise în locuință animalele de companie
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Comment procéder pour changer de fournisseur d'énergie ?
Solicită informații despre cum poți schimba furnizorul de energie
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Combien de personnes partagent ce logement ?
Întreabă câți oameni locuiesc în apartament
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Combien de visites avez-vous déjà eu ?
Întreabă câți oameni au văzut deja apartamentul
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Est-ce que je peux voir les relevés/contrôles du gaz et de l'électricité ?
Întreabă dacă poți vedea revizia instalației electrice și de gaz
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Pour combien de temps louez-vous ?
Întreabă cât durează contractul de închiriere
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Est-ce qu'il y a de bonnes relations de voisinage ?
Întreabă care este relația cu vecinii
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Quand est-ce que les rénovations ont été faites ?
Întreabă ce renovări s-au făcut
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
De quand date la chaudière et quand a-t-elle été inspectée pour la dernière fois ?
Întreabă câți ani are boilerul și când i s-a făcut ultima dată inspecția
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Quand l'électricité a-t-elle été refaite ?
Întreabă când a fost reînnoită ultima dată instalația electrică
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Qui habite au dessus/en dessous/sur le même palier ?
Întreabă care sunt vecinii din apropiere
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Y a-t-il une place de parking dans le bail ?
Întreabă dacă există loc de parcare pentru mașina ta
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Y a-t-il déjà eu un meurtre ici par le passé ?
Întreabă dacă au avut loc crime
___________ ใช้งานได้ไหม
Est-ce que _________ fonctionne bien ?
Întreabă dacă funcționează instalațiile
ท่อประปา
la plomberie
Instalații
เครื่องทำความร้อน
le chauffage
Instalații
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Est-ce que le propriétaire est responsable des réparations ?
Întreabă cine face reparații
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Où sont les compteurs de gaz et d'électricité ?
Întreabă unde se află contorul de gaz și cel electric
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Avez-vous les manuels d'utilisation ou les garanties des appareils électroménagers ?
Întreabă dacă există garanție și manuale de instrucție pentru electronice
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Qui est le fournisseur d'énergie, Internet et téléphonique ?
Întreabă cine furnizează energie electrică, Internet și telefon fix
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Où est le thermostat ?
Întreabă dacă poți vedea termostatul
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Puis-je voir le certificat de sécurité du gaz ?
Întreabă dacă poți vedea certificatul de siguranță al instalației de gaz

Cazare - Cumpărarea unei locuințe

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Combien d'offres la maison a-t-elle eues ?
Întreabă câte oferte a avut casa
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Depuis combien de temps la maison est-elle sur le marché ?
Întreabă de cât timp este casa pe piața de vânzare
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Pourquoi les propriétaires vendent-ils ?
Întreabă de ce se vinde casa
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Combien de temps les propriétaires ont-ils vécus ici ?
Întreabă cât timp au locuit în casă cei care o vând
การขายรวมอะไรบ้าง
Qu'est-ce qui est inclus dans la vente ?
Întreabă ce este inclus în vânzare
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Y a-t-il des problèmes d'affaissements de terrain ?
Întreabă dacă au fost probleme cu alunecarea de teren
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Y a-t-il des transferts meilleur marché ?
Întreabă dacă există o variantă mai ieftină de a face transfer de titlu de proprietate
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Quelles sont les constructions prévues dans la région ?
Întreabă ce proiecte în curs de desfășurare există pentru acea zonă
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Pouvez-vous retirer la maison du marché ?
Întreabă daca locuința are putea fi retrasă de pe piață
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
D'où vient le carrelage de la cuisine et de la salle de bains ?
Întreabă de unde au cumpărat foștii proprietari gresia și faianța din baie și bucătărie?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
D'où viennent les meubles fixes, comme les placards de la cuisine par exemple ?
Întreabă de unde au cumpărat foștii prorietari mobila așa fixă