Olandeză | Expresii - Imigrație | Cazare

Cazare - Chirie

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Ik zou graag _______________ huren.
Menționează că vrei să închiriezi o locuință
ห้องพัก
een kamer
Tipul de chirie
แฟลต / ห้องชุด
een appartement
Tipul de chirie
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
een studio
Tipul de chirie
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
een vrijstaande woning
Tipul de chirie
บ้านแฝด
een half-open bebouwing
Tipul de chirie
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
een gesloten bebouwing
Tipul de chirie
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Hoeveel is de maandelijkse huur?
Întreabă cât costă chiria
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Zijn alle kosten inbegrepen?
Întreabă dacă utilitățile (lumină, gaz și apă) sunt incluse
เงินมัดจำคือเท่าไร
Hoeveel is de borg?
Întreabă cât este depozitul
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Wanneer kan ik de huisvesting komen bekijken?
Întreabă când poți vedea locuința
ห้องชุด ________________
Het appartement is ________________.
Menționează dacă locuința este mobilată sau nu
ได้รับการตกแต่งแล้ว
gemeubileerd
Condiții ale locuinței
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
ongemeubileerd
Condiții ale locuinței
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Zijn huisdieren toegestaan?
Întreabă dacă sunt permise în locuință animalele de companie
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Hoe kan ik wisselen van energieleverancier?
Solicită informații despre cum poți schimba furnizorul de energie
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Hoeveel andere huurders zijn er in het appartement?
Întreabă câți oameni locuiesc în apartament
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Hoeveel bezichtigingen zijn er al geweest?
Întreabă câți oameni au văzut deja apartamentul
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Kan ik de meterstanden bekijken?
Întreabă dacă poți vedea revizia instalației electrice și de gaz
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Hoe lang is de huurperiode?
Întreabă cât durează contractul de închiriere
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Zijn er al meningsverschillen geweest tussen de buren?
Întreabă care este relația cu vecinii
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Welke renovaties zijn er al gedaan?
Întreabă ce renovări s-au făcut
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Hoe oud is de boiler en wanneer werd deze het laatst geïnspecteerd?
Întreabă câți ani are boilerul și când i s-a făcut ultima dată inspecția
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Wanneer werd de elektriciteit het laatst bekabeld?
Întreabă când a fost reînnoită ultima dată instalația electrică
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Wie woont er onder mij/ boven mij/ naast mij?
Întreabă care sunt vecinii din apropiere
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Is er een parkeerplaats inclusief in de huur?
Întreabă dacă există loc de parcare pentru mașina ta
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Werd hier ooit iemand vermoord?
Întreabă dacă au avut loc crime
___________ ใช้งานได้ไหม
Werkt ___________ ?
Întreabă dacă funcționează instalațiile
ท่อประปา
het sanitair
Instalații
เครื่องทำความร้อน
de verwarming
Instalații
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Is de huurbaas verantwoordelijk voor de reparaties?
Întreabă cine face reparații
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Waar zijn de gas- en elektriciteitsmeters?
Întreabă unde se află contorul de gaz și cel electric
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Heeft u handleidingen of garanties op elektrische toestellen?
Întreabă dacă există garanție și manuale de instrucție pentru electronice
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Wie is de leverancier voor energie, internet en telefonie?
Întreabă cine furnizează energie electrică, Internet și telefon fix
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Waar is de thermostaat?
Întreabă dacă poți vedea termostatul
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Kan ik het gas veiligheidscertificaat zien?
Întreabă dacă poți vedea certificatul de siguranță al instalației de gaz

Cazare - Cumpărarea unei locuințe

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Hoeveel biedingen heeft het huis al ontvangen?
Întreabă câte oferte a avut casa
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Hoe lang staat het huis al te koop?
Întreabă de cât timp este casa pe piața de vânzare
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Waarom verkopen de eigenaars dit?
Întreabă de ce se vinde casa
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Hoe lang heeft de verkoper hier gewoond?
Întreabă cât timp au locuit în casă cei care o vând
การขายรวมอะไรบ้าง
Wat is inbegrepen in de verkoop?
Întreabă ce este inclus în vânzare
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Zijn er al verzakkingsproblemen geweest?
Întreabă dacă au fost probleme cu alunecarea de teren
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Is er een mogelijkheid tot goedkopere transfers?
Întreabă dacă există o variantă mai ieftină de a face transfer de titlu de proprietate
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Wat zal er hier in de toekomst nog gebouwd worden?
Întreabă ce proiecte în curs de desfășurare există pentru acea zonă
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Kan u het huis van de markt halen?
Întreabă daca locuința are putea fi retrasă de pe piață
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Waar komen de tegels van de keuken en de badkamer van?
Întreabă de unde au cumpărat foștii proprietari gresia și faianța din baie și bucătărie?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Waar kwam het vaste meubilair van zoals bijvoorbeeld de keukenkasten?
Întreabă de unde au cumpărat foștii prorietari mobila așa fixă