Suedeză | Expresii - Imigrație | Cazare

Cazare - Chirie

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Jag vill hyra en/ett ________.
Menționează că vrei să închiriezi o locuință
ห้องพัก
rum
Tipul de chirie
แฟลต / ห้องชุด
lägenhet
Tipul de chirie
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
enrumslägenhet
Tipul de chirie
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
fristående hus/villa
Tipul de chirie
บ้านแฝด
parhus
Tipul de chirie
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
radhus
Tipul de chirie
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Hur mycket är hyran per månad?
Întreabă cât costă chiria
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Ingår driftskostnader?
Întreabă dacă utilitățile (lumină, gaz și apă) sunt incluse
เงินมัดจำคือเท่าไร
Hur mycket är depositionen?
Întreabă cât este depozitul
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
När kan jag komma för en visning?
Întreabă când poți vedea locuința
ห้องชุด ________________
Lägenheten är_________.
Menționează dacă locuința este mobilată sau nu
ได้รับการตกแต่งแล้ว
möblerad
Condiții ale locuinței
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
omöblerad
Condiții ale locuinței
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Är husdjur tillåtna?
Întreabă dacă sunt permise în locuință animalele de companie
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Hur byter jag energileverantör?
Solicită informații despre cum poți schimba furnizorul de energie
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Hur många andra personer bor i lägenheten?
Întreabă câți oameni locuiesc în apartament
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Hur många andra personer har varit och tittat på lägenheten?
Întreabă câți oameni au văzut deja apartamentul
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Kan jag få kolla på installationskontrollerna/rapporterna för elen och gasen?
Întreabă dacă poți vedea revizia instalației electrice și de gaz
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Hur länge är kontraktet?
Întreabă cât durează contractul de închiriere
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Har det varit någon osämja mellan grannarna?
Întreabă care este relația cu vecinii
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Vilka renovationer har gjorts?
Întreabă ce renovări s-au făcut
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Hur gammal är pannan och när var den senast inspekterad?
Întreabă câți ani are boilerul și când i s-a făcut ultima dată inspecția
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
När var ledningarna senast omkopplade?
Întreabă când a fost reînnoită ultima dată instalația electrică
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Vem bor ovanför/bredvid/nedanför?
Întreabă care sunt vecinii din apropiere
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Finns det en parkeringsplats för min bil?
Întreabă dacă există loc de parcare pentru mașina ta
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Har någon blivit mördad här?
Întreabă dacă au avut loc crime
___________ ใช้งานได้ไหม
Fungerar ______?
Întreabă dacă funcționează instalațiile
ท่อประปา
rörläggningen
Instalații
เครื่องทำความร้อน
värmesystemet
Instalații
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Är hyresvärden ansvarig för att utföra reparationer?
Întreabă cine face reparații
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Var är gas- och elmätarna?
Întreabă unde se află contorul de gaz și cel electric
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Finns det bruksanvisningar och garantier för de elektriska apparaterna?
Întreabă dacă există garanție și manuale de instrucție pentru electronice
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Vilka företag levererar energi, bredband och hemtelefon?
Întreabă cine furnizează energie electrică, Internet și telefon fix
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Var är termostaten?
Întreabă dacă poți vedea termostatul
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Kan jag få se säkerhetsintyget för gasen?
Întreabă dacă poți vedea certificatul de siguranță al instalației de gaz

Cazare - Cumpărarea unei locuințe

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Hur många har budat på huset?
Întreabă câte oferte a avut casa
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Hur länge har huset varit på marknaden?
Întreabă de cât timp este casa pe piața de vânzare
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Varför säljer ägarna huset?
Întreabă de ce se vinde casa
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Hur länge har säljarna bott här?
Întreabă cât timp au locuit în casă cei care o vând
การขายรวมอะไรบ้าง
Var är inkluderat i köpet?
Întreabă ce este inclus în vânzare
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Har det varit något problem med sättningarna på huset?
Întreabă dacă au fost probleme cu alunecarea de teren
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Finns det möjlighet att hitta en billigare överföring av egendomens äganderätt?
Întreabă dacă există o variantă mai ieftină de a face transfer de titlu de proprietate
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Vad kommer att byggas i detta område i framtiden?
Întreabă ce proiecte în curs de desfășurare există pentru acea zonă
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Kan du ta bort huset för marknaden?
Întreabă daca locuința are putea fi retrasă de pe piață
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Var köpte de tidigare ägarna köks- och badrumskaklet?
Întreabă de unde au cumpărat foștii proprietari gresia și faianța din baie și bucătărie?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Var köpte de tidigare ägarna de fasta möblerna?
Întreabă de unde au cumpărat foștii prorietari mobila așa fixă