Franceză | Expresii - Imigrație | Muncă

Muncă - General

Mohu legálně pracovat v [country]?
Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Întreabă dacă poți lucra în țara de destinație
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Întreabă dacă ai nevoie de un cod numeric personal înainte de aîncepe să lucrezi
Potřebuji pracovní povolení?
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Întreabă dacă ai nevoie de permis de muncă
Jaká je národní minimální mzda?
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Solicită informații despre salariul minim pe economie
Já jsem ___________________ .
Je suis ___________.
Menționează statusul tău profesional
zaměstnaný
employé(e)
Tipul de status profesional
nezaměstnaný
au chômage
Tipul de status profesional
podnikatel
entrepreneur
Tipul de status profesional
osoba samostatně výdělečně činná
travailleur indépendant
Tipul de status profesional
stážista
stagiaire
Tipul de status profesional
dobrovolník
bénévole
Tipul de status profesional
poradce
consultant(e)
Tipul de status profesional
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Menționează că vrei să te înregistrezi ca un free-lancer profesional

Muncă - Contracte

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Solicită informații despre tipul de contract
Mám ______________ smlouvu.
J'ai un contrat ___________.
Indică ce fel de contract ai
na plný úvazek
à temps plein
Tip de contract
na poloviční úvazek
à temps partiel
Tip de contract
na dobu určitou
en C.D.D.
Tip de contract
trvalá pozice
en C.D.I.
Tip de contract
sezonní práce
saisonnier
Tip de contract
Kde budu dostávat výplatu?
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Întreabă când vei primi salariul
Rád/a bych žádal/a o _________.
Je voudrais _________.
Întreabă de zile libere
mateřská dovolená
un congé maternité
Tip de concediu
otcovská dovolená
un congé paternité
Tip de concediu
nemocenská
un congé maladie
Tip de concediu
volný den
des congés
Tip de concediu

Muncă - Recuperare de taxe

Rád/a bych vědel/a více o daních.
Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Solicită informații despre taxe
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Je voudrais déclarer mes revenus.
Menționează că ai vrea să-âi declari venitul
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Menționează că ai vrea să angajezi un contabil care să te ajute cu recuperarea taxelor.
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Întreabă când este termenul limită pentru a trimite formular de recuperare a taxelor
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Întreabă dacă sunt penalități în cazul în care nu trimiți fomularul de recuperare a taxelor la timp
Kdo mi dá vědět ______________?
Qui me préviendra ________________ ?
Întreabă cine te va înștiința dacă ești eligibil să primești o rambursare sau dacă mai trebuie să plătești taxe.
výše kolik dostanu zpátky
du montant qui me sera remboursé
Opțiune de recuperare a taxelor
jestliže musím zaplatit více daní
si je dois payer davantage d'impôts
Opțiune de recuperare a taxelor