Franceză | Expresii - Imigrație | Muncă

Muncă - General

请问我可以在【国家】工作吗?
Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Întreabă dacă poți lucra în țara de destinație
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Întreabă dacă ai nevoie de un cod numeric personal înainte de aîncepe să lucrezi
请问我需要工作许可证吗?
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Întreabă dacă ai nevoie de permis de muncă
全国最低工资是多少?
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Solicită informații despre salariul minim pe economie
我是___________________ 。
Je suis ___________.
Menționează statusul tău profesional
雇佣
employé(e)
Tipul de status profesional
待业
au chômage
Tipul de status profesional
企业家
entrepreneur
Tipul de status profesional
自雇者
travailleur indépendant
Tipul de status profesional
实习生
stagiaire
Tipul de status profesional
志愿者
bénévole
Tipul de status profesional
顾问
consultant(e)
Tipul de status profesional
我想要以自由职业者身份登记。
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Menționează că vrei să te înregistrezi ca un free-lancer profesional

Muncă - Contracte

你提供哪种类型的工作合同?
Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Solicită informații despre tipul de contract
我有一个______________合同。
J'ai un contrat ___________.
Indică ce fel de contract ai
全职
à temps plein
Tip de contract
兼职
à temps partiel
Tip de contract
定期合同
en C.D.D.
Tip de contract
永久合同
en C.D.I.
Tip de contract
季节性合同
saisonnier
Tip de contract
我什么时候能拿到我的工资?
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Întreabă când vei primi salariul
我想要_________。
Je voudrais _________.
Întreabă de zile libere
产假
un congé maternité
Tip de concediu
陪产假
un congé paternité
Tip de concediu
病假
un congé maladie
Tip de concediu
请假
des congés
Tip de concediu

Muncă - Recuperare de taxe

我想要了解纳税的相关信息。
Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Solicită informații despre taxe
我想要申报我的收入。
Je voudrais déclarer mes revenus.
Menționează că ai vrea să-âi declari venitul
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Menționează că ai vrea să angajezi un contabil care să te ajute cu recuperarea taxelor.
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Întreabă când este termenul limită pentru a trimite formular de recuperare a taxelor
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Întreabă dacă sunt penalități în cazul în care nu trimiți fomularul de recuperare a taxelor la timp
谁会告诉我______________?
Qui me préviendra ________________ ?
Întreabă cine te va înștiința dacă ești eligibil să primești o rambursare sau dacă mai trebuie să plătești taxe.
我的税收返还是多少
du montant qui me sera remboursé
Opțiune de recuperare a taxelor
我是否要交更多税
si je dois payer davantage d'impôts
Opțiune de recuperare a taxelor