Italiană | Expresii - Imigrație | Muncă

Muncă - General

请问我可以在【国家】工作吗?
Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Întreabă dacă poți lucra în țara de destinație
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Întreabă dacă ai nevoie de un cod numeric personal înainte de aîncepe să lucrezi
请问我需要工作许可证吗?
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Întreabă dacă ai nevoie de permis de muncă
全国最低工资是多少?
Qual è il salario minimo?
Solicită informații despre salariul minim pe economie
我是___________________ 。
Sono ____________.
Menționează statusul tău profesional
雇佣
impiegato/a
Tipul de status profesional
待业
disoccupato/a
Tipul de status profesional
企业家
un imprenditore/un'imprenditrice
Tipul de status profesional
自雇者
un lavoratore autonomo
Tipul de status profesional
实习生
uno/a stagista
Tipul de status profesional
志愿者
un/una volontario/a
Tipul de status profesional
顾问
un/a consulente
Tipul de status profesional
我想要以自由职业者身份登记。
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Menționează că vrei să te înregistrezi ca un free-lancer profesional

Muncă - Contracte

你提供哪种类型的工作合同?
Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Solicită informații despre tipul de contract
我有一个______________合同。
Ho un contratto _________.
Indică ce fel de contract ai
全职
a tempo pieno
Tip de contract
兼职
part-time
Tip de contract
定期合同
a tempo determinato
Tip de contract
永久合同
a tempo indeterminato
Tip de contract
季节性合同
stagionale
Tip de contract
我什么时候能拿到我的工资?
Quando viene versato lo stipendio?
Întreabă când vei primi salariul
我想要_________。
Vorrei chiedere ___________.
Întreabă de zile libere
产假
il congedo di maternità
Tip de concediu
陪产假
il congedo di paternità
Tip de concediu
病假
il congedo per malattia
Tip de concediu
请假
dei giorni liberi
Tip de concediu

Muncă - Recuperare de taxe

我想要了解纳税的相关信息。
Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Solicită informații despre taxe
我想要申报我的收入。
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Menționează că ai vrea să-âi declari venitul
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Menționează că ai vrea să angajezi un contabil care să te ajute cu recuperarea taxelor.
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Întreabă când este termenul limită pentru a trimite formular de recuperare a taxelor
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Întreabă dacă sunt penalități în cazul în care nu trimiți fomularul de recuperare a taxelor la timp
谁会告诉我______________?
Chi mi farà sapere ____________ ?
Întreabă cine te va înștiința dacă ești eligibil să primești o rambursare sau dacă mai trebuie să plătești taxe.
我的税收返还是多少
quanto mi verrà rimborsato
Opțiune de recuperare a taxelor
我是否要交更多税
se devo pagare più tasse
Opțiune de recuperare a taxelor