Vietnameză | Expresii - Imigrație | Muncă

Muncă - General

请问我可以在【国家】工作吗?
Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Întreabă dacă poți lucra în țara de destinație
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Întreabă dacă ai nevoie de un cod numeric personal înainte de aîncepe să lucrezi
请问我需要工作许可证吗?
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Întreabă dacă ai nevoie de permis de muncă
全国最低工资是多少?
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
Solicită informații despre salariul minim pe economie
我是___________________ 。
Tôi __________.
Menționează statusul tău profesional
雇佣
có việc làm
Tipul de status profesional
待业
Không có việc làm
Tipul de status profesional
企业家
doanh nhân
Tipul de status profesional
自雇者
tự làm chủ
Tipul de status profesional
实习生
thực tập sinh
Tipul de status profesional
志愿者
tình nguyện viên
Tipul de status profesional
顾问
tư vấn viên
Tipul de status profesional
我想要以自由职业者身份登记。
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
Menționează că vrei să te înregistrezi ca un free-lancer profesional

Muncă - Contracte

你提供哪种类型的工作合同?
Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
Solicită informații despre tipul de contract
我有一个______________合同。
Tôi có hợp đồng _________.
Indică ce fel de contract ai
全职
toàn thời gian
Tip de contract
兼职
bán thời gian
Tip de contract
定期合同
hạn định
Tip de contract
永久合同
lâu dài
Tip de contract
季节性合同
thời vụ
Tip de contract
我什么时候能拿到我的工资?
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
Întreabă când vei primi salariul
我想要_________。
Tôi muốn hỏi về___________.
Întreabă de zile libere
产假
nghỉ sinh đẻ
Tip de concediu
陪产假
nghỉ làm cha
Tip de concediu
病假
nghỉ ốm
Tip de concediu
请假
ngày nghỉ
Tip de concediu

Muncă - Recuperare de taxe

我想要了解纳税的相关信息。
Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
Solicită informații despre taxe
我想要申报我的收入。
Tôi muốn báo cáo thu nhập
Menționează că ai vrea să-âi declari venitul
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
Menționează că ai vrea să angajezi un contabil care să te ajute cu recuperarea taxelor.
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Întreabă când este termenul limită pentru a trimite formular de recuperare a taxelor
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Întreabă dacă sunt penalități în cazul în care nu trimiți fomularul de recuperare a taxelor la timp
谁会告诉我______________?
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Întreabă cine te va înștiința dacă ești eligibil să primești o rambursare sau dacă mai trebuie să plătești taxe.
我的税收返还是多少
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
Opțiune de recuperare a taxelor
我是否要交更多税
tôi có nợ tiền thuế hay không
Opțiune de recuperare a taxelor