Cehă | Expresii - Imigrație | Muncă

Muncă - General

Am I eligible to work in [country]?
Mohu legálně pracovat v [country]?
Întreabă dacă poți lucra în țara de destinație
Do I need a social security number before I start working?
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Întreabă dacă ai nevoie de un cod numeric personal înainte de aîncepe să lucrezi
Do I need a work permit?
Potřebuji pracovní povolení?
Întreabă dacă ai nevoie de permis de muncă
What is the national minimum wage?
Jaká je národní minimální mzda?
Solicită informații despre salariul minim pe economie
I am ___________________ .
Já jsem ___________________ .
Menționează statusul tău profesional
employed
zaměstnaný
Tipul de status profesional
unemployed
nezaměstnaný
Tipul de status profesional
an entrepreneur
podnikatel
Tipul de status profesional
self-employed
osoba samostatně výdělečně činná
Tipul de status profesional
an intern
stážista
Tipul de status profesional
a volunteer
dobrovolník
Tipul de status profesional
a consultant
poradce
Tipul de status profesional
I would like to register as a freelance professional.
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Menționează că vrei să te înregistrezi ca un free-lancer profesional

Muncă - Contracte

What type of employment contract do you have?
Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Solicită informații despre tipul de contract
I have a ______________ contract.
Mám ______________ smlouvu.
Indică ce fel de contract ai
full-time
na plný úvazek
Tip de contract
part-time
na poloviční úvazek
Tip de contract
fixed-term
na dobu určitou
Tip de contract
permanent
trvalá pozice
Tip de contract
seasonal
sezonní práce
Tip de contract
When do I get my paycheck?
Kde budu dostávat výplatu?
Întreabă când vei primi salariul
I would like to ask for _________.
Rád/a bych žádal/a o _________.
Întreabă de zile libere
maternity leave
mateřská dovolená
Tip de concediu
paternity leave
otcovská dovolená
Tip de concediu
sick leave
nemocenská
Tip de concediu
days off
volný den
Tip de concediu

Muncă - Recuperare de taxe

I would like to have some information on taxation.
Rád/a bych vědel/a více o daních.
Solicită informații despre taxe
I would like to report my earnings.
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Menționează că ai vrea să-âi declari venitul
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Menționează că ai vrea să angajezi un contabil care să te ajute cu recuperarea taxelor.
When is the deadline to send my tax return?
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Întreabă când este termenul limită pentru a trimite formular de recuperare a taxelor
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Întreabă dacă sunt penalități în cazul în care nu trimiți fomularul de recuperare a taxelor la timp
Who will let me know ______________ ?
Kdo mi dá vědět ______________?
Întreabă cine te va înștiința dacă ești eligibil să primești o rambursare sau dacă mai trebuie să plătești taxe.
how much my refund is
výše kolik dostanu zpátky
Opțiune de recuperare a taxelor
if I owe more tax
jestliže musím zaplatit více daní
Opțiune de recuperare a taxelor