Chineză | Expresii - Imigrație | Muncă

Muncă - General

Am I eligible to work in [country]?
请问我可以在【国家】工作吗?
Întreabă dacă poți lucra în țara de destinație
Do I need a social security number before I start working?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Întreabă dacă ai nevoie de un cod numeric personal înainte de aîncepe să lucrezi
Do I need a work permit?
请问我需要工作许可证吗?
Întreabă dacă ai nevoie de permis de muncă
What is the national minimum wage?
全国最低工资是多少?
Solicită informații despre salariul minim pe economie
I am ___________________ .
我是___________________ 。
Menționează statusul tău profesional
employed
雇佣
Tipul de status profesional
unemployed
待业
Tipul de status profesional
an entrepreneur
企业家
Tipul de status profesional
self-employed
自雇者
Tipul de status profesional
an intern
实习生
Tipul de status profesional
a volunteer
志愿者
Tipul de status profesional
a consultant
顾问
Tipul de status profesional
I would like to register as a freelance professional.
我想要以自由职业者身份登记。
Menționează că vrei să te înregistrezi ca un free-lancer profesional

Muncă - Contracte

What type of employment contract do you have?
你提供哪种类型的工作合同?
Solicită informații despre tipul de contract
I have a ______________ contract.
我有一个______________合同。
Indică ce fel de contract ai
full-time
全职
Tip de contract
part-time
兼职
Tip de contract
fixed-term
定期合同
Tip de contract
permanent
永久合同
Tip de contract
seasonal
季节性合同
Tip de contract
When do I get my paycheck?
我什么时候能拿到我的工资?
Întreabă când vei primi salariul
I would like to ask for _________.
我想要_________。
Întreabă de zile libere
maternity leave
产假
Tip de concediu
paternity leave
陪产假
Tip de concediu
sick leave
病假
Tip de concediu
days off
请假
Tip de concediu

Muncă - Recuperare de taxe

I would like to have some information on taxation.
我想要了解纳税的相关信息。
Solicită informații despre taxe
I would like to report my earnings.
我想要申报我的收入。
Menționează că ai vrea să-âi declari venitul
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Menționează că ai vrea să angajezi un contabil care să te ajute cu recuperarea taxelor.
When is the deadline to send my tax return?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Întreabă când este termenul limită pentru a trimite formular de recuperare a taxelor
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Întreabă dacă sunt penalități în cazul în care nu trimiți fomularul de recuperare a taxelor la timp
Who will let me know ______________ ?
谁会告诉我______________?
Întreabă cine te va înștiința dacă ești eligibil să primești o rambursare sau dacă mai trebuie să plătești taxe.
how much my refund is
我的税收返还是多少
Opțiune de recuperare a taxelor
if I owe more tax
我是否要交更多税
Opțiune de recuperare a taxelor