Franceză | Expresii - Imigrație | Muncă

Muncă - General

Am I eligible to work in [country]?
Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Întreabă dacă poți lucra în țara de destinație
Do I need a social security number before I start working?
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Întreabă dacă ai nevoie de un cod numeric personal înainte de aîncepe să lucrezi
Do I need a work permit?
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Întreabă dacă ai nevoie de permis de muncă
What is the national minimum wage?
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Solicită informații despre salariul minim pe economie
I am ___________________ .
Je suis ___________.
Menționează statusul tău profesional
employed
employé(e)
Tipul de status profesional
unemployed
au chômage
Tipul de status profesional
an entrepreneur
entrepreneur
Tipul de status profesional
self-employed
travailleur indépendant
Tipul de status profesional
an intern
stagiaire
Tipul de status profesional
a volunteer
bénévole
Tipul de status profesional
a consultant
consultant(e)
Tipul de status profesional
I would like to register as a freelance professional.
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Menționează că vrei să te înregistrezi ca un free-lancer profesional

Muncă - Contracte

What type of employment contract do you have?
Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Solicită informații despre tipul de contract
I have a ______________ contract.
J'ai un contrat ___________.
Indică ce fel de contract ai
full-time
à temps plein
Tip de contract
part-time
à temps partiel
Tip de contract
fixed-term
en C.D.D.
Tip de contract
permanent
en C.D.I.
Tip de contract
seasonal
saisonnier
Tip de contract
When do I get my paycheck?
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Întreabă când vei primi salariul
I would like to ask for _________.
Je voudrais _________.
Întreabă de zile libere
maternity leave
un congé maternité
Tip de concediu
paternity leave
un congé paternité
Tip de concediu
sick leave
un congé maladie
Tip de concediu
days off
des congés
Tip de concediu

Muncă - Recuperare de taxe

I would like to have some information on taxation.
Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Solicită informații despre taxe
I would like to report my earnings.
Je voudrais déclarer mes revenus.
Menționează că ai vrea să-âi declari venitul
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Menționează că ai vrea să angajezi un contabil care să te ajute cu recuperarea taxelor.
When is the deadline to send my tax return?
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Întreabă când este termenul limită pentru a trimite formular de recuperare a taxelor
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Întreabă dacă sunt penalități în cazul în care nu trimiți fomularul de recuperare a taxelor la timp
Who will let me know ______________ ?
Qui me préviendra ________________ ?
Întreabă cine te va înștiința dacă ești eligibil să primești o rambursare sau dacă mai trebuie să plătești taxe.
how much my refund is
du montant qui me sera remboursé
Opțiune de recuperare a taxelor
if I owe more tax
si je dois payer davantage d'impôts
Opțiune de recuperare a taxelor