Italiană | Expresii - Imigrație | Muncă

Muncă - General

Am I eligible to work in [country]?
Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Întreabă dacă poți lucra în țara de destinație
Do I need a social security number before I start working?
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Întreabă dacă ai nevoie de un cod numeric personal înainte de aîncepe să lucrezi
Do I need a work permit?
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Întreabă dacă ai nevoie de permis de muncă
What is the national minimum wage?
Qual è il salario minimo?
Solicită informații despre salariul minim pe economie
I am ___________________ .
Sono ____________.
Menționează statusul tău profesional
employed
impiegato/a
Tipul de status profesional
unemployed
disoccupato/a
Tipul de status profesional
an entrepreneur
un imprenditore/un'imprenditrice
Tipul de status profesional
self-employed
un lavoratore autonomo
Tipul de status profesional
an intern
uno/a stagista
Tipul de status profesional
a volunteer
un/una volontario/a
Tipul de status profesional
a consultant
un/a consulente
Tipul de status profesional
I would like to register as a freelance professional.
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Menționează că vrei să te înregistrezi ca un free-lancer profesional

Muncă - Contracte

What type of employment contract do you have?
Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Solicită informații despre tipul de contract
I have a ______________ contract.
Ho un contratto _________.
Indică ce fel de contract ai
full-time
a tempo pieno
Tip de contract
part-time
part-time
Tip de contract
fixed-term
a tempo determinato
Tip de contract
permanent
a tempo indeterminato
Tip de contract
seasonal
stagionale
Tip de contract
When do I get my paycheck?
Quando viene versato lo stipendio?
Întreabă când vei primi salariul
I would like to ask for _________.
Vorrei chiedere ___________.
Întreabă de zile libere
maternity leave
il congedo di maternità
Tip de concediu
paternity leave
il congedo di paternità
Tip de concediu
sick leave
il congedo per malattia
Tip de concediu
days off
dei giorni liberi
Tip de concediu

Muncă - Recuperare de taxe

I would like to have some information on taxation.
Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Solicită informații despre taxe
I would like to report my earnings.
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Menționează că ai vrea să-âi declari venitul
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Menționează că ai vrea să angajezi un contabil care să te ajute cu recuperarea taxelor.
When is the deadline to send my tax return?
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Întreabă când este termenul limită pentru a trimite formular de recuperare a taxelor
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Întreabă dacă sunt penalități în cazul în care nu trimiți fomularul de recuperare a taxelor la timp
Who will let me know ______________ ?
Chi mi farà sapere ____________ ?
Întreabă cine te va înștiința dacă ești eligibil să primești o rambursare sau dacă mai trebuie să plătești taxe.
how much my refund is
quanto mi verrà rimborsato
Opțiune de recuperare a taxelor
if I owe more tax
se devo pagare più tasse
Opțiune de recuperare a taxelor