Olandeză | Expresii - Imigrație | Muncă

Muncă - General

Am I eligible to work in [country]?
Kan ik in [land] werken?
Întreabă dacă poți lucra în țara de destinație
Do I need a social security number before I start working?
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Întreabă dacă ai nevoie de un cod numeric personal înainte de aîncepe să lucrezi
Do I need a work permit?
Heb ik een werkvergunning nodig?
Întreabă dacă ai nevoie de permis de muncă
What is the national minimum wage?
Wat is het nationale minimumloon?
Solicită informații despre salariul minim pe economie
I am ___________________ .
Ik ben ___________________ .
Menționează statusul tău profesional
employed
werkende
Tipul de status profesional
unemployed
werkloos
Tipul de status profesional
an entrepreneur
een ondernemer
Tipul de status profesional
self-employed
een zelfstandige
Tipul de status profesional
an intern
een stagair
Tipul de status profesional
a volunteer
een vrijwilliger
Tipul de status profesional
a consultant
een consultant
Tipul de status profesional
I would like to register as a freelance professional.
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Menționează că vrei să te înregistrezi ca un free-lancer profesional

Muncă - Contracte

What type of employment contract do you have?
Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Solicită informații despre tipul de contract
I have a ______________ contract.
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Indică ce fel de contract ai
full-time
voltijdse
Tip de contract
part-time
deeltijdse
Tip de contract
fixed-term
tijdelijke
Tip de contract
permanent
permanente
Tip de contract
seasonal
seizoensgebonden
Tip de contract
When do I get my paycheck?
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Întreabă când vei primi salariul
I would like to ask for _________.
Ik zou graag _________ aanvragen.
Întreabă de zile libere
maternity leave
moederschapsverlof
Tip de concediu
paternity leave
vaderschapsverlof
Tip de concediu
sick leave
ziekteverlof
Tip de concediu
days off
vrije dagen
Tip de concediu

Muncă - Recuperare de taxe

I would like to have some information on taxation.
Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Solicită informații despre taxe
I would like to report my earnings.
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Menționează că ai vrea să-âi declari venitul
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Menționează că ai vrea să angajezi un contabil care să te ajute cu recuperarea taxelor.
When is the deadline to send my tax return?
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Întreabă când este termenul limită pentru a trimite formular de recuperare a taxelor
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Întreabă dacă sunt penalități în cazul în care nu trimiți fomularul de recuperare a taxelor la timp
Who will let me know ______________ ?
Wie informeert mij over ______________?
Întreabă cine te va înștiința dacă ești eligibil să primești o rambursare sau dacă mai trebuie să plătești taxe.
how much my refund is
hoeveel mijn belastingteruggave is
Opțiune de recuperare a taxelor
if I owe more tax
of ik meer belastingen schuldig ben
Opțiune de recuperare a taxelor