Rusă | Expresii - Imigrație | Muncă

Muncă - General

Am I eligible to work in [country]?
Я могу работать в [страна]?
Întreabă dacă poți lucra în țara de destinație
Do I need a social security number before I start working?
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Întreabă dacă ai nevoie de un cod numeric personal înainte de aîncepe să lucrezi
Do I need a work permit?
Мне нужно разрешение на работу?
Întreabă dacă ai nevoie de permis de muncă
What is the national minimum wage?
Какова государственная минимальная зарплата?
Solicită informații despre salariul minim pe economie
I am ___________________ .
Я___________________.
Menționează statusul tău profesional
employed
имеющий работу
Tipul de status profesional
unemployed
безработный
Tipul de status profesional
an entrepreneur
предприниматель
Tipul de status profesional
self-employed
частный предприниматель
Tipul de status profesional
an intern
практикант
Tipul de status profesional
a volunteer
волонтер
Tipul de status profesional
a consultant
советник
Tipul de status profesional
I would like to register as a freelance professional.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Menționează că vrei să te înregistrezi ca un free-lancer profesional

Muncă - Contracte

What type of employment contract do you have?
Каков тип вашего рабочего контракта?
Solicită informații despre tipul de contract
I have a ______________ contract.
У меня______________контракт.
Indică ce fel de contract ai
full-time
полная занятость
Tip de contract
part-time
неполная занятость
Tip de contract
fixed-term
фиксированный
Tip de contract
permanent
долговременный
Tip de contract
seasonal
сезонный
Tip de contract
When do I get my paycheck?
Когда я получу зарплату?
Întreabă când vei primi salariul
I would like to ask for _________.
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Întreabă de zile libere
maternity leave
декретный отпуск
Tip de concediu
paternity leave
отпуск по причине отцовства
Tip de concediu
sick leave
больничные выплаты
Tip de concediu
days off
выходные дни
Tip de concediu

Muncă - Recuperare de taxe

I would like to have some information on taxation.
Я бы хотел(а) узнать о налогах
Solicită informații despre taxe
I would like to report my earnings.
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Menționează că ai vrea să-âi declari venitul
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Menționează că ai vrea să angajezi un contabil care să te ajute cu recuperarea taxelor.
When is the deadline to send my tax return?
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Întreabă când este termenul limită pentru a trimite formular de recuperare a taxelor
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Întreabă dacă sunt penalități în cazul în care nu trimiți fomularul de recuperare a taxelor la timp
Who will let me know ______________ ?
Кто сообщит мне_______________?
Întreabă cine te va înștiința dacă ești eligibil să primești o rambursare sau dacă mai trebuie să plătești taxe.
how much my refund is
какова сумма моего возврата
Opțiune de recuperare a taxelor
if I owe more tax
Долж(ен/на) ли я платить больше
Opțiune de recuperare a taxelor