Chineză | Expresii - Imigrație | Muncă

Muncă - General

Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
请问我可以在【国家】工作吗?
Întreabă dacă poți lucra în țara de destinație
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Întreabă dacă ai nevoie de un cod numeric personal înainte de aîncepe să lucrezi
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
请问我需要工作许可证吗?
Întreabă dacă ai nevoie de permis de muncă
À combien s'élève le salaire minimum national ?
全国最低工资是多少?
Solicită informații despre salariul minim pe economie
Je suis ___________.
我是___________________ 。
Menționează statusul tău profesional
employé(e)
雇佣
Tipul de status profesional
au chômage
待业
Tipul de status profesional
entrepreneur
企业家
Tipul de status profesional
travailleur indépendant
自雇者
Tipul de status profesional
stagiaire
实习生
Tipul de status profesional
bénévole
志愿者
Tipul de status profesional
consultant(e)
顾问
Tipul de status profesional
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
我想要以自由职业者身份登记。
Menționează că vrei să te înregistrezi ca un free-lancer profesional

Muncă - Contracte

Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
你提供哪种类型的工作合同?
Solicită informații despre tipul de contract
J'ai un contrat ___________.
我有一个______________合同。
Indică ce fel de contract ai
à temps plein
全职
Tip de contract
à temps partiel
兼职
Tip de contract
en C.D.D.
定期合同
Tip de contract
en C.D.I.
永久合同
Tip de contract
saisonnier
季节性合同
Tip de contract
Quand la paie sera-t-elle versée ?
我什么时候能拿到我的工资?
Întreabă când vei primi salariul
Je voudrais _________.
我想要_________。
Întreabă de zile libere
un congé maternité
产假
Tip de concediu
un congé paternité
陪产假
Tip de concediu
un congé maladie
病假
Tip de concediu
des congés
请假
Tip de concediu

Muncă - Recuperare de taxe

Je voudrais me renseigner sur les impôts.
我想要了解纳税的相关信息。
Solicită informații despre taxe
Je voudrais déclarer mes revenus.
我想要申报我的收入。
Menționează că ai vrea să-âi declari venitul
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Menționează că ai vrea să angajezi un contabil care să te ajute cu recuperarea taxelor.
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Întreabă când este termenul limită pentru a trimite formular de recuperare a taxelor
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Întreabă dacă sunt penalități în cazul în care nu trimiți fomularul de recuperare a taxelor la timp
Qui me préviendra ________________ ?
谁会告诉我______________?
Întreabă cine te va înștiința dacă ești eligibil să primești o rambursare sau dacă mai trebuie să plătești taxe.
du montant qui me sera remboursé
我的税收返还是多少
Opțiune de recuperare a taxelor
si je dois payer davantage d'impôts
我是否要交更多税
Opțiune de recuperare a taxelor