Italiană | Expresii - Imigrație | Muncă

Muncă - General

Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Întreabă dacă poți lucra în țara de destinație
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Întreabă dacă ai nevoie de un cod numeric personal înainte de aîncepe să lucrezi
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Întreabă dacă ai nevoie de permis de muncă
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Qual è il salario minimo?
Solicită informații despre salariul minim pe economie
Je suis ___________.
Sono ____________.
Menționează statusul tău profesional
employé(e)
impiegato/a
Tipul de status profesional
au chômage
disoccupato/a
Tipul de status profesional
entrepreneur
un imprenditore/un'imprenditrice
Tipul de status profesional
travailleur indépendant
un lavoratore autonomo
Tipul de status profesional
stagiaire
uno/a stagista
Tipul de status profesional
bénévole
un/una volontario/a
Tipul de status profesional
consultant(e)
un/a consulente
Tipul de status profesional
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Menționează că vrei să te înregistrezi ca un free-lancer profesional

Muncă - Contracte

Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Solicită informații despre tipul de contract
J'ai un contrat ___________.
Ho un contratto _________.
Indică ce fel de contract ai
à temps plein
a tempo pieno
Tip de contract
à temps partiel
part-time
Tip de contract
en C.D.D.
a tempo determinato
Tip de contract
en C.D.I.
a tempo indeterminato
Tip de contract
saisonnier
stagionale
Tip de contract
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Quando viene versato lo stipendio?
Întreabă când vei primi salariul
Je voudrais _________.
Vorrei chiedere ___________.
Întreabă de zile libere
un congé maternité
il congedo di maternità
Tip de concediu
un congé paternité
il congedo di paternità
Tip de concediu
un congé maladie
il congedo per malattia
Tip de concediu
des congés
dei giorni liberi
Tip de concediu

Muncă - Recuperare de taxe

Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Solicită informații despre taxe
Je voudrais déclarer mes revenus.
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Menționează că ai vrea să-âi declari venitul
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Menționează că ai vrea să angajezi un contabil care să te ajute cu recuperarea taxelor.
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Întreabă când este termenul limită pentru a trimite formular de recuperare a taxelor
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Întreabă dacă sunt penalități în cazul în care nu trimiți fomularul de recuperare a taxelor la timp
Qui me préviendra ________________ ?
Chi mi farà sapere ____________ ?
Întreabă cine te va înștiința dacă ești eligibil să primești o rambursare sau dacă mai trebuie să plătești taxe.
du montant qui me sera remboursé
quanto mi verrà rimborsato
Opțiune de recuperare a taxelor
si je dois payer davantage d'impôts
se devo pagare più tasse
Opțiune de recuperare a taxelor