Olandeză | Expresii - Imigrație | Muncă

Muncă - General

Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Kan ik in [land] werken?
Întreabă dacă poți lucra în țara de destinație
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Întreabă dacă ai nevoie de un cod numeric personal înainte de aîncepe să lucrezi
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Heb ik een werkvergunning nodig?
Întreabă dacă ai nevoie de permis de muncă
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Wat is het nationale minimumloon?
Solicită informații despre salariul minim pe economie
Je suis ___________.
Ik ben ___________________ .
Menționează statusul tău profesional
employé(e)
werkende
Tipul de status profesional
au chômage
werkloos
Tipul de status profesional
entrepreneur
een ondernemer
Tipul de status profesional
travailleur indépendant
een zelfstandige
Tipul de status profesional
stagiaire
een stagair
Tipul de status profesional
bénévole
een vrijwilliger
Tipul de status profesional
consultant(e)
een consultant
Tipul de status profesional
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Menționează că vrei să te înregistrezi ca un free-lancer profesional

Muncă - Contracte

Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Solicită informații despre tipul de contract
J'ai un contrat ___________.
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Indică ce fel de contract ai
à temps plein
voltijdse
Tip de contract
à temps partiel
deeltijdse
Tip de contract
en C.D.D.
tijdelijke
Tip de contract
en C.D.I.
permanente
Tip de contract
saisonnier
seizoensgebonden
Tip de contract
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Întreabă când vei primi salariul
Je voudrais _________.
Ik zou graag _________ aanvragen.
Întreabă de zile libere
un congé maternité
moederschapsverlof
Tip de concediu
un congé paternité
vaderschapsverlof
Tip de concediu
un congé maladie
ziekteverlof
Tip de concediu
des congés
vrije dagen
Tip de concediu

Muncă - Recuperare de taxe

Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Solicită informații despre taxe
Je voudrais déclarer mes revenus.
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Menționează că ai vrea să-âi declari venitul
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Menționează că ai vrea să angajezi un contabil care să te ajute cu recuperarea taxelor.
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Întreabă când este termenul limită pentru a trimite formular de recuperare a taxelor
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Întreabă dacă sunt penalități în cazul în care nu trimiți fomularul de recuperare a taxelor la timp
Qui me préviendra ________________ ?
Wie informeert mij over ______________?
Întreabă cine te va înștiința dacă ești eligibil să primești o rambursare sau dacă mai trebuie să plătești taxe.
du montant qui me sera remboursé
hoeveel mijn belastingteruggave is
Opțiune de recuperare a taxelor
si je dois payer davantage d'impôts
of ik meer belastingen schuldig ben
Opțiune de recuperare a taxelor