Poloneză | Expresii - Imigrație | Muncă

Muncă - General

Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Întreabă dacă poți lucra în țara de destinație
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Întreabă dacă ai nevoie de un cod numeric personal înainte de aîncepe să lucrezi
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Întreabă dacă ai nevoie de permis de muncă
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Solicită informații despre salariul minim pe economie
Je suis ___________.
Jestem ___________________ .
Menționează statusul tău profesional
employé(e)
zatrudniony/a
Tipul de status profesional
au chômage
bezrobotny/a
Tipul de status profesional
entrepreneur
przedsiębiorcą
Tipul de status profesional
travailleur indépendant
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
Tipul de status profesional
stagiaire
praktykantem/praktykantką
Tipul de status profesional
bénévole
wolontariuszem/wolontariuszką
Tipul de status profesional
consultant(e)
doradcą
Tipul de status profesional
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Menționează că vrei să te înregistrezi ca un free-lancer profesional

Muncă - Contracte

Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Solicită informații despre tipul de contract
J'ai un contrat ___________.
Mam umowę ___________.
Indică ce fel de contract ai
à temps plein
o pracę na pełny etat
Tip de contract
à temps partiel
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
Tip de contract
en C.D.D.
(o pracę) na czas określony
Tip de contract
en C.D.I.
(o pracę) na czas nieokreślony
Tip de contract
saisonnier
o pracę sezonową
Tip de contract
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Întreabă când vei primi salariul
Je voudrais _________.
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Întreabă de zile libere
un congé maternité
urlop macierzyński
Tip de concediu
un congé paternité
urlop ojcowski
Tip de concediu
un congé maladie
chorobowe
Tip de concediu
des congés
kilka dni urlopu
Tip de concediu

Muncă - Recuperare de taxe

Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Solicită informații despre taxe
Je voudrais déclarer mes revenus.
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Menționează că ai vrea să-âi declari venitul
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Menționează că ai vrea să angajezi un contabil care să te ajute cu recuperarea taxelor.
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Întreabă când este termenul limită pentru a trimite formular de recuperare a taxelor
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Întreabă dacă sunt penalități în cazul în care nu trimiți fomularul de recuperare a taxelor la timp
Qui me préviendra ________________ ?
Kto poinformuje mnie ______________?
Întreabă cine te va înștiința dacă ești eligibil să primești o rambursare sau dacă mai trebuie să plătești taxe.
du montant qui me sera remboursé
ile wynosi mój zwrot podatku
Opțiune de recuperare a taxelor
si je dois payer davantage d'impôts
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
Opțiune de recuperare a taxelor