Rusă | Expresii - Imigrație | Muncă

Muncă - General

Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Я могу работать в [страна]?
Întreabă dacă poți lucra în țara de destinație
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Întreabă dacă ai nevoie de un cod numeric personal înainte de aîncepe să lucrezi
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Мне нужно разрешение на работу?
Întreabă dacă ai nevoie de permis de muncă
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Какова государственная минимальная зарплата?
Solicită informații despre salariul minim pe economie
Je suis ___________.
Я___________________.
Menționează statusul tău profesional
employé(e)
имеющий работу
Tipul de status profesional
au chômage
безработный
Tipul de status profesional
entrepreneur
предприниматель
Tipul de status profesional
travailleur indépendant
частный предприниматель
Tipul de status profesional
stagiaire
практикант
Tipul de status profesional
bénévole
волонтер
Tipul de status profesional
consultant(e)
советник
Tipul de status profesional
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Menționează că vrei să te înregistrezi ca un free-lancer profesional

Muncă - Contracte

Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Каков тип вашего рабочего контракта?
Solicită informații despre tipul de contract
J'ai un contrat ___________.
У меня______________контракт.
Indică ce fel de contract ai
à temps plein
полная занятость
Tip de contract
à temps partiel
неполная занятость
Tip de contract
en C.D.D.
фиксированный
Tip de contract
en C.D.I.
долговременный
Tip de contract
saisonnier
сезонный
Tip de contract
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Когда я получу зарплату?
Întreabă când vei primi salariul
Je voudrais _________.
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Întreabă de zile libere
un congé maternité
декретный отпуск
Tip de concediu
un congé paternité
отпуск по причине отцовства
Tip de concediu
un congé maladie
больничные выплаты
Tip de concediu
des congés
выходные дни
Tip de concediu

Muncă - Recuperare de taxe

Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Я бы хотел(а) узнать о налогах
Solicită informații despre taxe
Je voudrais déclarer mes revenus.
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Menționează că ai vrea să-âi declari venitul
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Menționează că ai vrea să angajezi un contabil care să te ajute cu recuperarea taxelor.
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Întreabă când este termenul limită pentru a trimite formular de recuperare a taxelor
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Întreabă dacă sunt penalități în cazul în care nu trimiți fomularul de recuperare a taxelor la timp
Qui me préviendra ________________ ?
Кто сообщит мне_______________?
Întreabă cine te va înștiința dacă ești eligibil să primești o rambursare sau dacă mai trebuie să plătești taxe.
du montant qui me sera remboursé
какова сумма моего возврата
Opțiune de recuperare a taxelor
si je dois payer davantage d'impôts
Долж(ен/на) ли я платить больше
Opțiune de recuperare a taxelor