Spaniolă | Expresii - Imigrație | Muncă

Muncă - General

Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
¿Puedo trabajar en (país)?
Întreabă dacă poți lucra în țara de destinație
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Întreabă dacă ai nevoie de un cod numeric personal înainte de aîncepe să lucrezi
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
¿Necesito permiso de trabajo?
Întreabă dacă ai nevoie de permis de muncă
À combien s'élève le salaire minimum national ?
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Solicită informații despre salariul minim pe economie
Je suis ___________.
Soy ____________________.
Menționează statusul tău profesional
employé(e)
asalariado
Tipul de status profesional
au chômage
desempleado
Tipul de status profesional
entrepreneur
empresario
Tipul de status profesional
travailleur indépendant
autónomo
Tipul de status profesional
stagiaire
trabajador en prácticas
Tipul de status profesional
bénévole
voluntario
Tipul de status profesional
consultant(e)
asesor
Tipul de status profesional
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Menționează că vrei să te înregistrezi ca un free-lancer profesional

Muncă - Contracte

Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Solicită informații despre tipul de contract
J'ai un contrat ___________.
Tengo un contrato ______________.
Indică ce fel de contract ai
à temps plein
a tiempo completo
Tip de contract
à temps partiel
a tiempo parcial
Tip de contract
en C.D.D.
de duración determinada
Tip de contract
en C.D.I.
indefinido
Tip de contract
saisonnier
de temporada
Tip de contract
Quand la paie sera-t-elle versée ?
¿Cuándo se cobra?
Întreabă când vei primi salariul
Je voudrais _________.
Me gustaría solicitar _____________.
Întreabă de zile libere
un congé maternité
la baja por maternidad
Tip de concediu
un congé paternité
la baja por paternidad
Tip de concediu
un congé maladie
la baja por enfermedad
Tip de concediu
des congés
días libres
Tip de concediu

Muncă - Recuperare de taxe

Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Me gustaría informarme sobre los impuestos
Solicită informații despre taxe
Je voudrais déclarer mes revenus.
Me gustaría declarar mis ingresos.
Menționează că ai vrea să-âi declari venitul
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Menționează că ai vrea să angajezi un contabil care să te ajute cu recuperarea taxelor.
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Întreabă când este termenul limită pentru a trimite formular de recuperare a taxelor
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Întreabă dacă sunt penalități în cazul în care nu trimiți fomularul de recuperare a taxelor la timp
Qui me préviendra ________________ ?
¿Cómo me informarán de _______________?
Întreabă cine te va înștiința dacă ești eligibil să primești o rambursare sau dacă mai trebuie să plătești taxe.
du montant qui me sera remboursé
¿Cuánto me sale a devolver?
Opțiune de recuperare a taxelor
si je dois payer davantage d'impôts
¿Cuánto me sale a pagar?
Opțiune de recuperare a taxelor