Daneză | Expresii - Imigrație | Muncă

Muncă - General

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Må jeg arbejde i [land]?
Întreabă dacă poți lucra în țara de destinație
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Întreabă dacă ai nevoie de un cod numeric personal înainte de aîncepe să lucrezi
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Întreabă dacă ai nevoie de permis de muncă
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Hvad er landets mindsteløn?
Solicită informații despre salariul minim pe economie
Είμαι _________________.
Jeg er ___________________ .
Menționează statusul tău profesional
μισθωτός
ansat
Tipul de status profesional
άνεργος
arbejdsløs
Tipul de status profesional
επιχειρηματίας
iværksætter
Tipul de status profesional
αυτοαπασχολούμενος
selvstændig
Tipul de status profesional
ασκούμενος σε πρακτική
praktikant
Tipul de status profesional
εθελοντής
frivillig
Tipul de status profesional
σύμβουλος
konsulent
Tipul de status profesional
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Menționează că vrei să te înregistrezi ca un free-lancer profesional

Muncă - Contracte

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Solicită informații despre tipul de contract
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Jeg har en ______________ kontrakt.
Indică ce fel de contract ai
πλήρους απασχόλησης
fuldtids-
Tip de contract
μερικής απασχόλησης
deltids-
Tip de contract
ορισμένης διάρκειας
tidsbegrænset
Tip de contract
μόνιμο
tidsubegrænset
Tip de contract
εποχιακός
sæsonbegrænset
Tip de contract
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Hvornår får jeg løn?
Întreabă când vei primi salariul
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Jeg vil gerne bede om _________.
Întreabă de zile libere
άδεια μητρότητας
barsel
Tip de concediu
άδεια πατρότητας
fædreorlov
Tip de concediu
επίδομα ασθενείας
sygeorlov
Tip de concediu
μέρες άδεια
feriedage
Tip de concediu

Muncă - Recuperare de taxe

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Solicită informații despre taxe
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Menționează că ai vrea să-âi declari venitul
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Menționează că ai vrea să angajezi un contabil care să te ajute cu recuperarea taxelor.
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Întreabă când este termenul limită pentru a trimite formular de recuperare a taxelor
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Întreabă dacă sunt penalități în cazul în care nu trimiți fomularul de recuperare a taxelor la timp
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Hvem vil informere mig om ______________?
Întreabă cine te va înștiința dacă ești eligibil să primești o rambursare sau dacă mai trebuie să plătești taxe.
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
hvor meget tilbagebetaling jeg får
Opțiune de recuperare a taxelor
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
at jeg skylder mere i skat
Opțiune de recuperare a taxelor