Franceză | Expresii - Imigrație | Muncă

Muncă - General

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Întreabă dacă poți lucra în țara de destinație
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Întreabă dacă ai nevoie de un cod numeric personal înainte de aîncepe să lucrezi
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Întreabă dacă ai nevoie de permis de muncă
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Solicită informații despre salariul minim pe economie
Είμαι _________________.
Je suis ___________.
Menționează statusul tău profesional
μισθωτός
employé(e)
Tipul de status profesional
άνεργος
au chômage
Tipul de status profesional
επιχειρηματίας
entrepreneur
Tipul de status profesional
αυτοαπασχολούμενος
travailleur indépendant
Tipul de status profesional
ασκούμενος σε πρακτική
stagiaire
Tipul de status profesional
εθελοντής
bénévole
Tipul de status profesional
σύμβουλος
consultant(e)
Tipul de status profesional
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Menționează că vrei să te înregistrezi ca un free-lancer profesional

Muncă - Contracte

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Solicită informații despre tipul de contract
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
J'ai un contrat ___________.
Indică ce fel de contract ai
πλήρους απασχόλησης
à temps plein
Tip de contract
μερικής απασχόλησης
à temps partiel
Tip de contract
ορισμένης διάρκειας
en C.D.D.
Tip de contract
μόνιμο
en C.D.I.
Tip de contract
εποχιακός
saisonnier
Tip de contract
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Întreabă când vei primi salariul
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Je voudrais _________.
Întreabă de zile libere
άδεια μητρότητας
un congé maternité
Tip de concediu
άδεια πατρότητας
un congé paternité
Tip de concediu
επίδομα ασθενείας
un congé maladie
Tip de concediu
μέρες άδεια
des congés
Tip de concediu

Muncă - Recuperare de taxe

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Solicită informații despre taxe
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Je voudrais déclarer mes revenus.
Menționează că ai vrea să-âi declari venitul
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Menționează că ai vrea să angajezi un contabil care să te ajute cu recuperarea taxelor.
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Întreabă când este termenul limită pentru a trimite formular de recuperare a taxelor
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Întreabă dacă sunt penalități în cazul în care nu trimiți fomularul de recuperare a taxelor la timp
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Qui me préviendra ________________ ?
Întreabă cine te va înștiința dacă ești eligibil să primești o rambursare sau dacă mai trebuie să plătești taxe.
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
du montant qui me sera remboursé
Opțiune de recuperare a taxelor
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
si je dois payer davantage d'impôts
Opțiune de recuperare a taxelor