Italiană | Expresii - Imigrație | Muncă

Muncă - General

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Întreabă dacă poți lucra în țara de destinație
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Întreabă dacă ai nevoie de un cod numeric personal înainte de aîncepe să lucrezi
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Întreabă dacă ai nevoie de permis de muncă
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Qual è il salario minimo?
Solicită informații despre salariul minim pe economie
Είμαι _________________.
Sono ____________.
Menționează statusul tău profesional
μισθωτός
impiegato/a
Tipul de status profesional
άνεργος
disoccupato/a
Tipul de status profesional
επιχειρηματίας
un imprenditore/un'imprenditrice
Tipul de status profesional
αυτοαπασχολούμενος
un lavoratore autonomo
Tipul de status profesional
ασκούμενος σε πρακτική
uno/a stagista
Tipul de status profesional
εθελοντής
un/una volontario/a
Tipul de status profesional
σύμβουλος
un/a consulente
Tipul de status profesional
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Menționează că vrei să te înregistrezi ca un free-lancer profesional

Muncă - Contracte

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Solicită informații despre tipul de contract
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Ho un contratto _________.
Indică ce fel de contract ai
πλήρους απασχόλησης
a tempo pieno
Tip de contract
μερικής απασχόλησης
part-time
Tip de contract
ορισμένης διάρκειας
a tempo determinato
Tip de contract
μόνιμο
a tempo indeterminato
Tip de contract
εποχιακός
stagionale
Tip de contract
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Quando viene versato lo stipendio?
Întreabă când vei primi salariul
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Vorrei chiedere ___________.
Întreabă de zile libere
άδεια μητρότητας
il congedo di maternità
Tip de concediu
άδεια πατρότητας
il congedo di paternità
Tip de concediu
επίδομα ασθενείας
il congedo per malattia
Tip de concediu
μέρες άδεια
dei giorni liberi
Tip de concediu

Muncă - Recuperare de taxe

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Solicită informații despre taxe
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Menționează că ai vrea să-âi declari venitul
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Menționează că ai vrea să angajezi un contabil care să te ajute cu recuperarea taxelor.
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Întreabă când este termenul limită pentru a trimite formular de recuperare a taxelor
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Întreabă dacă sunt penalități în cazul în care nu trimiți fomularul de recuperare a taxelor la timp
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Chi mi farà sapere ____________ ?
Întreabă cine te va înștiința dacă ești eligibil să primești o rambursare sau dacă mai trebuie să plătești taxe.
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
quanto mi verrà rimborsato
Opțiune de recuperare a taxelor
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
se devo pagare più tasse
Opțiune de recuperare a taxelor