Olandeză | Expresii - Imigrație | Muncă

Muncă - General

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Kan ik in [land] werken?
Întreabă dacă poți lucra în țara de destinație
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Întreabă dacă ai nevoie de un cod numeric personal înainte de aîncepe să lucrezi
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Heb ik een werkvergunning nodig?
Întreabă dacă ai nevoie de permis de muncă
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Wat is het nationale minimumloon?
Solicită informații despre salariul minim pe economie
Είμαι _________________.
Ik ben ___________________ .
Menționează statusul tău profesional
μισθωτός
werkende
Tipul de status profesional
άνεργος
werkloos
Tipul de status profesional
επιχειρηματίας
een ondernemer
Tipul de status profesional
αυτοαπασχολούμενος
een zelfstandige
Tipul de status profesional
ασκούμενος σε πρακτική
een stagair
Tipul de status profesional
εθελοντής
een vrijwilliger
Tipul de status profesional
σύμβουλος
een consultant
Tipul de status profesional
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Menționează că vrei să te înregistrezi ca un free-lancer profesional

Muncă - Contracte

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Solicită informații despre tipul de contract
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Indică ce fel de contract ai
πλήρους απασχόλησης
voltijdse
Tip de contract
μερικής απασχόλησης
deeltijdse
Tip de contract
ορισμένης διάρκειας
tijdelijke
Tip de contract
μόνιμο
permanente
Tip de contract
εποχιακός
seizoensgebonden
Tip de contract
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Întreabă când vei primi salariul
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Ik zou graag _________ aanvragen.
Întreabă de zile libere
άδεια μητρότητας
moederschapsverlof
Tip de concediu
άδεια πατρότητας
vaderschapsverlof
Tip de concediu
επίδομα ασθενείας
ziekteverlof
Tip de concediu
μέρες άδεια
vrije dagen
Tip de concediu

Muncă - Recuperare de taxe

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Solicită informații despre taxe
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Menționează că ai vrea să-âi declari venitul
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Menționează că ai vrea să angajezi un contabil care să te ajute cu recuperarea taxelor.
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Întreabă când este termenul limită pentru a trimite formular de recuperare a taxelor
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Întreabă dacă sunt penalități în cazul în care nu trimiți fomularul de recuperare a taxelor la timp
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Wie informeert mij over ______________?
Întreabă cine te va înștiința dacă ești eligibil să primești o rambursare sau dacă mai trebuie să plătești taxe.
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
hoeveel mijn belastingteruggave is
Opțiune de recuperare a taxelor
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
of ik meer belastingen schuldig ben
Opțiune de recuperare a taxelor