Chineză | Expresii - Imigrație | Muncă

Muncă - General

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
请问我可以在【国家】工作吗?
Întreabă dacă poți lucra în țara de destinație
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Întreabă dacă ai nevoie de un cod numeric personal înainte de aîncepe să lucrezi
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
请问我需要工作许可证吗?
Întreabă dacă ai nevoie de permis de muncă
Qual è il salario minimo?
全国最低工资是多少?
Solicită informații despre salariul minim pe economie
Sono ____________.
我是___________________ 。
Menționează statusul tău profesional
impiegato/a
雇佣
Tipul de status profesional
disoccupato/a
待业
Tipul de status profesional
un imprenditore/un'imprenditrice
企业家
Tipul de status profesional
un lavoratore autonomo
自雇者
Tipul de status profesional
uno/a stagista
实习生
Tipul de status profesional
un/una volontario/a
志愿者
Tipul de status profesional
un/a consulente
顾问
Tipul de status profesional
Vorrei registrarmi come libero professionista.
我想要以自由职业者身份登记。
Menționează că vrei să te înregistrezi ca un free-lancer profesional

Muncă - Contracte

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
你提供哪种类型的工作合同?
Solicită informații despre tipul de contract
Ho un contratto _________.
我有一个______________合同。
Indică ce fel de contract ai
a tempo pieno
全职
Tip de contract
part-time
兼职
Tip de contract
a tempo determinato
定期合同
Tip de contract
a tempo indeterminato
永久合同
Tip de contract
stagionale
季节性合同
Tip de contract
Quando viene versato lo stipendio?
我什么时候能拿到我的工资?
Întreabă când vei primi salariul
Vorrei chiedere ___________.
我想要_________。
Întreabă de zile libere
il congedo di maternità
产假
Tip de concediu
il congedo di paternità
陪产假
Tip de concediu
il congedo per malattia
病假
Tip de concediu
dei giorni liberi
请假
Tip de concediu

Muncă - Recuperare de taxe

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
我想要了解纳税的相关信息。
Solicită informații despre taxe
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
我想要申报我的收入。
Menționează că ai vrea să-âi declari venitul
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Menționează că ai vrea să angajezi un contabil care să te ajute cu recuperarea taxelor.
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Întreabă când este termenul limită pentru a trimite formular de recuperare a taxelor
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Întreabă dacă sunt penalități în cazul în care nu trimiți fomularul de recuperare a taxelor la timp
Chi mi farà sapere ____________ ?
谁会告诉我______________?
Întreabă cine te va înștiința dacă ești eligibil să primești o rambursare sau dacă mai trebuie să plătești taxe.
quanto mi verrà rimborsato
我的税收返还是多少
Opțiune de recuperare a taxelor
se devo pagare più tasse
我是否要交更多税
Opțiune de recuperare a taxelor