Engleză | Expresii - Imigrație | Muncă

Muncă - General

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Am I eligible to work in [country]?
Întreabă dacă poți lucra în țara de destinație
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Do I need a social security number before I start working?
Întreabă dacă ai nevoie de un cod numeric personal înainte de aîncepe să lucrezi
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Do I need a work permit?
Întreabă dacă ai nevoie de permis de muncă
Qual è il salario minimo?
What is the national minimum wage?
Solicită informații despre salariul minim pe economie
Sono ____________.
I am ___________________ .
Menționează statusul tău profesional
impiegato/a
employed
Tipul de status profesional
disoccupato/a
unemployed
Tipul de status profesional
un imprenditore/un'imprenditrice
an entrepreneur
Tipul de status profesional
un lavoratore autonomo
self-employed
Tipul de status profesional
uno/a stagista
an intern
Tipul de status profesional
un/una volontario/a
a volunteer
Tipul de status profesional
un/a consulente
a consultant
Tipul de status profesional
Vorrei registrarmi come libero professionista.
I would like to register as a freelance professional.
Menționează că vrei să te înregistrezi ca un free-lancer profesional

Muncă - Contracte

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
What type of employment contract do you have?
Solicită informații despre tipul de contract
Ho un contratto _________.
I have a ______________ contract.
Indică ce fel de contract ai
a tempo pieno
full-time
Tip de contract
part-time
part-time
Tip de contract
a tempo determinato
fixed-term
Tip de contract
a tempo indeterminato
permanent
Tip de contract
stagionale
seasonal
Tip de contract
Quando viene versato lo stipendio?
When do I get my paycheck?
Întreabă când vei primi salariul
Vorrei chiedere ___________.
I would like to ask for _________.
Întreabă de zile libere
il congedo di maternità
maternity leave
Tip de concediu
il congedo di paternità
paternity leave
Tip de concediu
il congedo per malattia
sick leave
Tip de concediu
dei giorni liberi
days off
Tip de concediu

Muncă - Recuperare de taxe

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
I would like to have some information on taxation.
Solicită informații despre taxe
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
I would like to report my earnings.
Menționează că ai vrea să-âi declari venitul
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Menționează că ai vrea să angajezi un contabil care să te ajute cu recuperarea taxelor.
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
When is the deadline to send my tax return?
Întreabă când este termenul limită pentru a trimite formular de recuperare a taxelor
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Întreabă dacă sunt penalități în cazul în care nu trimiți fomularul de recuperare a taxelor la timp
Chi mi farà sapere ____________ ?
Who will let me know ______________ ?
Întreabă cine te va înștiința dacă ești eligibil să primești o rambursare sau dacă mai trebuie să plătești taxe.
quanto mi verrà rimborsato
how much my refund is
Opțiune de recuperare a taxelor
se devo pagare più tasse
if I owe more tax
Opțiune de recuperare a taxelor