Franceză | Expresii - Imigrație | Muncă

Muncă - General

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Întreabă dacă poți lucra în țara de destinație
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Întreabă dacă ai nevoie de un cod numeric personal înainte de aîncepe să lucrezi
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Întreabă dacă ai nevoie de permis de muncă
Qual è il salario minimo?
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Solicită informații despre salariul minim pe economie
Sono ____________.
Je suis ___________.
Menționează statusul tău profesional
impiegato/a
employé(e)
Tipul de status profesional
disoccupato/a
au chômage
Tipul de status profesional
un imprenditore/un'imprenditrice
entrepreneur
Tipul de status profesional
un lavoratore autonomo
travailleur indépendant
Tipul de status profesional
uno/a stagista
stagiaire
Tipul de status profesional
un/una volontario/a
bénévole
Tipul de status profesional
un/a consulente
consultant(e)
Tipul de status profesional
Vorrei registrarmi come libero professionista.
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Menționează că vrei să te înregistrezi ca un free-lancer profesional

Muncă - Contracte

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Solicită informații despre tipul de contract
Ho un contratto _________.
J'ai un contrat ___________.
Indică ce fel de contract ai
a tempo pieno
à temps plein
Tip de contract
part-time
à temps partiel
Tip de contract
a tempo determinato
en C.D.D.
Tip de contract
a tempo indeterminato
en C.D.I.
Tip de contract
stagionale
saisonnier
Tip de contract
Quando viene versato lo stipendio?
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Întreabă când vei primi salariul
Vorrei chiedere ___________.
Je voudrais _________.
Întreabă de zile libere
il congedo di maternità
un congé maternité
Tip de concediu
il congedo di paternità
un congé paternité
Tip de concediu
il congedo per malattia
un congé maladie
Tip de concediu
dei giorni liberi
des congés
Tip de concediu

Muncă - Recuperare de taxe

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Solicită informații despre taxe
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Je voudrais déclarer mes revenus.
Menționează că ai vrea să-âi declari venitul
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Menționează că ai vrea să angajezi un contabil care să te ajute cu recuperarea taxelor.
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Întreabă când este termenul limită pentru a trimite formular de recuperare a taxelor
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Întreabă dacă sunt penalități în cazul în care nu trimiți fomularul de recuperare a taxelor la timp
Chi mi farà sapere ____________ ?
Qui me préviendra ________________ ?
Întreabă cine te va înștiința dacă ești eligibil să primești o rambursare sau dacă mai trebuie să plătești taxe.
quanto mi verrà rimborsato
du montant qui me sera remboursé
Opțiune de recuperare a taxelor
se devo pagare più tasse
si je dois payer davantage d'impôts
Opțiune de recuperare a taxelor