Greacă | Expresii - Imigrație | Muncă

Muncă - General

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Întreabă dacă poți lucra în țara de destinație
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Întreabă dacă ai nevoie de un cod numeric personal înainte de aîncepe să lucrezi
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Întreabă dacă ai nevoie de permis de muncă
Qual è il salario minimo?
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Solicită informații despre salariul minim pe economie
Sono ____________.
Είμαι _________________.
Menționează statusul tău profesional
impiegato/a
μισθωτός
Tipul de status profesional
disoccupato/a
άνεργος
Tipul de status profesional
un imprenditore/un'imprenditrice
επιχειρηματίας
Tipul de status profesional
un lavoratore autonomo
αυτοαπασχολούμενος
Tipul de status profesional
uno/a stagista
ασκούμενος σε πρακτική
Tipul de status profesional
un/una volontario/a
εθελοντής
Tipul de status profesional
un/a consulente
σύμβουλος
Tipul de status profesional
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Menționează că vrei să te înregistrezi ca un free-lancer profesional

Muncă - Contracte

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Solicită informații despre tipul de contract
Ho un contratto _________.
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Indică ce fel de contract ai
a tempo pieno
πλήρους απασχόλησης
Tip de contract
part-time
μερικής απασχόλησης
Tip de contract
a tempo determinato
ορισμένης διάρκειας
Tip de contract
a tempo indeterminato
μόνιμο
Tip de contract
stagionale
εποχιακός
Tip de contract
Quando viene versato lo stipendio?
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Întreabă când vei primi salariul
Vorrei chiedere ___________.
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Întreabă de zile libere
il congedo di maternità
άδεια μητρότητας
Tip de concediu
il congedo di paternità
άδεια πατρότητας
Tip de concediu
il congedo per malattia
επίδομα ασθενείας
Tip de concediu
dei giorni liberi
μέρες άδεια
Tip de concediu

Muncă - Recuperare de taxe

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Solicită informații despre taxe
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Menționează că ai vrea să-âi declari venitul
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Menționează că ai vrea să angajezi un contabil care să te ajute cu recuperarea taxelor.
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Întreabă când este termenul limită pentru a trimite formular de recuperare a taxelor
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Întreabă dacă sunt penalități în cazul în care nu trimiți fomularul de recuperare a taxelor la timp
Chi mi farà sapere ____________ ?
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Întreabă cine te va înștiința dacă ești eligibil să primești o rambursare sau dacă mai trebuie să plătești taxe.
quanto mi verrà rimborsato
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
Opțiune de recuperare a taxelor
se devo pagare più tasse
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
Opțiune de recuperare a taxelor