Portugheză | Expresii - Imigrație | Muncă

Muncă - General

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Posso trabalhar em [país]?
Întreabă dacă poți lucra în țara de destinație
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Preciso de um número de segurança social antes de começar a trabalhar?
Întreabă dacă ai nevoie de un cod numeric personal înainte de aîncepe să lucrezi
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Preciso de uma autorização de trabalho?
Întreabă dacă ai nevoie de permis de muncă
Qual è il salario minimo?
Qual é o salário mínimo nacional?
Solicită informații despre salariul minim pe economie
Sono ____________.
Sou ___________________ .
Menționează statusul tău profesional
impiegato/a
empregado(a)
Tipul de status profesional
disoccupato/a
desempregado(a)
Tipul de status profesional
un imprenditore/un'imprenditrice
empreendedor(a)
Tipul de status profesional
un lavoratore autonomo
autônomo(a)
Tipul de status profesional
uno/a stagista
estagiário(a)
Tipul de status profesional
un/una volontario/a
voluntário(a)
Tipul de status profesional
un/a consulente
consultor(a)
Tipul de status profesional
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Gostaria de me registrar como um profissional autônomo.
Menționează că vrei să te înregistrezi ca un free-lancer profesional

Muncă - Contracte

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Que tipo de contrato empregatício vocês tem?
Solicită informații despre tipul de contract
Ho un contratto _________.
Eu tenho um contrato de ______________.
Indică ce fel de contract ai
a tempo pieno
tempo integral
Tip de contract
part-time
meio período
Tip de contract
a tempo determinato
a termo
Tip de contract
a tempo indeterminato
permanente
Tip de contract
stagionale
sazonal
Tip de contract
Quando viene versato lo stipendio?
Quando recebo meu pagamento?
Întreabă când vei primi salariul
Vorrei chiedere ___________.
Gostaria de pedir _________.
Întreabă de zile libere
il congedo di maternità
licença maternidade
Tip de concediu
il congedo di paternità
licença paternidade
Tip de concediu
il congedo per malattia
auxílio-doença
Tip de concediu
dei giorni liberi
dias de folga
Tip de concediu

Muncă - Recuperare de taxe

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Gostaria de obter algumas informações sobre tributação.
Solicită informații despre taxe
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Gostaria de relatar meus ganhos.
Menționează că ai vrea să-âi declari venitul
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Gostaria de contratar um contador para me auxiliar com a declaração de imposto de renda.
Menționează că ai vrea să angajezi un contabil care să te ajute cu recuperarea taxelor.
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Qual é o prazo para entregar minha declaração de renda?
Întreabă când este termenul limită pentru a trimite formular de recuperare a taxelor
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Existem penalidades caso a declaração não for entregue a tempo?
Întreabă dacă sunt penalități în cazul în care nu trimiți fomularul de recuperare a taxelor la timp
Chi mi farà sapere ____________ ?
Quem irá me avisar a respeito de ______________?
Întreabă cine te va înștiința dacă ești eligibil să primești o rambursare sau dacă mai trebuie să plătești taxe.
quanto mi verrà rimborsato
qual é o valor da restituição
Opțiune de recuperare a taxelor
se devo pagare più tasse
se há contribuições pendentes
Opțiune de recuperare a taxelor