Rusă | Expresii - Imigrație | Muncă

Muncă - General

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Я могу работать в [страна]?
Întreabă dacă poți lucra în țara de destinație
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Întreabă dacă ai nevoie de un cod numeric personal înainte de aîncepe să lucrezi
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Мне нужно разрешение на работу?
Întreabă dacă ai nevoie de permis de muncă
Qual è il salario minimo?
Какова государственная минимальная зарплата?
Solicită informații despre salariul minim pe economie
Sono ____________.
Я___________________.
Menționează statusul tău profesional
impiegato/a
имеющий работу
Tipul de status profesional
disoccupato/a
безработный
Tipul de status profesional
un imprenditore/un'imprenditrice
предприниматель
Tipul de status profesional
un lavoratore autonomo
частный предприниматель
Tipul de status profesional
uno/a stagista
практикант
Tipul de status profesional
un/una volontario/a
волонтер
Tipul de status profesional
un/a consulente
советник
Tipul de status profesional
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Menționează că vrei să te înregistrezi ca un free-lancer profesional

Muncă - Contracte

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Каков тип вашего рабочего контракта?
Solicită informații despre tipul de contract
Ho un contratto _________.
У меня______________контракт.
Indică ce fel de contract ai
a tempo pieno
полная занятость
Tip de contract
part-time
неполная занятость
Tip de contract
a tempo determinato
фиксированный
Tip de contract
a tempo indeterminato
долговременный
Tip de contract
stagionale
сезонный
Tip de contract
Quando viene versato lo stipendio?
Когда я получу зарплату?
Întreabă când vei primi salariul
Vorrei chiedere ___________.
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Întreabă de zile libere
il congedo di maternità
декретный отпуск
Tip de concediu
il congedo di paternità
отпуск по причине отцовства
Tip de concediu
il congedo per malattia
больничные выплаты
Tip de concediu
dei giorni liberi
выходные дни
Tip de concediu

Muncă - Recuperare de taxe

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Я бы хотел(а) узнать о налогах
Solicită informații despre taxe
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Menționează că ai vrea să-âi declari venitul
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Menționează că ai vrea să angajezi un contabil care să te ajute cu recuperarea taxelor.
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Întreabă când este termenul limită pentru a trimite formular de recuperare a taxelor
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Întreabă dacă sunt penalități în cazul în care nu trimiți fomularul de recuperare a taxelor la timp
Chi mi farà sapere ____________ ?
Кто сообщит мне_______________?
Întreabă cine te va înștiința dacă ești eligibil să primești o rambursare sau dacă mai trebuie să plătești taxe.
quanto mi verrà rimborsato
какова сумма моего возврата
Opțiune de recuperare a taxelor
se devo pagare più tasse
Долж(ен/на) ли я платить больше
Opțiune de recuperare a taxelor