Spaniolă | Expresii - Imigrație | Muncă

Muncă - General

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
¿Puedo trabajar en (país)?
Întreabă dacă poți lucra în țara de destinație
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Întreabă dacă ai nevoie de un cod numeric personal înainte de aîncepe să lucrezi
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
¿Necesito permiso de trabajo?
Întreabă dacă ai nevoie de permis de muncă
Qual è il salario minimo?
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Solicită informații despre salariul minim pe economie
Sono ____________.
Soy ____________________.
Menționează statusul tău profesional
impiegato/a
asalariado
Tipul de status profesional
disoccupato/a
desempleado
Tipul de status profesional
un imprenditore/un'imprenditrice
empresario
Tipul de status profesional
un lavoratore autonomo
autónomo
Tipul de status profesional
uno/a stagista
trabajador en prácticas
Tipul de status profesional
un/una volontario/a
voluntario
Tipul de status profesional
un/a consulente
asesor
Tipul de status profesional
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Menționează că vrei să te înregistrezi ca un free-lancer profesional

Muncă - Contracte

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Solicită informații despre tipul de contract
Ho un contratto _________.
Tengo un contrato ______________.
Indică ce fel de contract ai
a tempo pieno
a tiempo completo
Tip de contract
part-time
a tiempo parcial
Tip de contract
a tempo determinato
de duración determinada
Tip de contract
a tempo indeterminato
indefinido
Tip de contract
stagionale
de temporada
Tip de contract
Quando viene versato lo stipendio?
¿Cuándo se cobra?
Întreabă când vei primi salariul
Vorrei chiedere ___________.
Me gustaría solicitar _____________.
Întreabă de zile libere
il congedo di maternità
la baja por maternidad
Tip de concediu
il congedo di paternità
la baja por paternidad
Tip de concediu
il congedo per malattia
la baja por enfermedad
Tip de concediu
dei giorni liberi
días libres
Tip de concediu

Muncă - Recuperare de taxe

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Me gustaría informarme sobre los impuestos
Solicită informații despre taxe
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Me gustaría declarar mis ingresos.
Menționează că ai vrea să-âi declari venitul
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Menționează că ai vrea să angajezi un contabil care să te ajute cu recuperarea taxelor.
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Întreabă când este termenul limită pentru a trimite formular de recuperare a taxelor
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Întreabă dacă sunt penalități în cazul în care nu trimiți fomularul de recuperare a taxelor la timp
Chi mi farà sapere ____________ ?
¿Cómo me informarán de _______________?
Întreabă cine te va înștiința dacă ești eligibil să primești o rambursare sau dacă mai trebuie să plătești taxe.
quanto mi verrà rimborsato
¿Cuánto me sale a devolver?
Opțiune de recuperare a taxelor
se devo pagare più tasse
¿Cuánto me sale a pagar?
Opțiune de recuperare a taxelor