Thailandeză | Expresii - Imigrație | Muncă

Muncă - General

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Întreabă dacă poți lucra în țara de destinație
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Întreabă dacă ai nevoie de un cod numeric personal înainte de aîncepe să lucrezi
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Întreabă dacă ai nevoie de permis de muncă
Qual è il salario minimo?
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Solicită informații despre salariul minim pe economie
Sono ____________.
ฉันเป็น ___________________
Menționează statusul tău profesional
impiegato/a
ผู้มีงานทำ
Tipul de status profesional
disoccupato/a
ผู้ว่างงาน
Tipul de status profesional
un imprenditore/un'imprenditrice
ผู้ประกอบการ
Tipul de status profesional
un lavoratore autonomo
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
Tipul de status profesional
uno/a stagista
เด็กฝึกงาน
Tipul de status profesional
un/una volontario/a
อาสาสมัคร
Tipul de status profesional
un/a consulente
ที่ปรึกษา
Tipul de status profesional
Vorrei registrarmi come libero professionista.
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Menționează că vrei să te înregistrezi ca un free-lancer profesional

Muncă - Contracte

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Solicită informații despre tipul de contract
Ho un contratto _________.
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Indică ce fel de contract ai
a tempo pieno
เต็มเวลา
Tip de contract
part-time
นอกเวลา
Tip de contract
a tempo determinato
มีกำหนดเวลา
Tip de contract
a tempo indeterminato
พนักงานประจำ
Tip de contract
stagionale
ตามช่วงเวลา
Tip de contract
Quando viene versato lo stipendio?
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Întreabă când vei primi salariul
Vorrei chiedere ___________.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Întreabă de zile libere
il congedo di maternità
การลาคลอด
Tip de concediu
il congedo di paternità
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
Tip de concediu
il congedo per malattia
การลาป่วย
Tip de concediu
dei giorni liberi
การหยุดงานเอง
Tip de concediu

Muncă - Recuperare de taxe

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Solicită informații despre taxe
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Menționează că ai vrea să-âi declari venitul
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Menționează că ai vrea să angajezi un contabil care să te ajute cu recuperarea taxelor.
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Întreabă când este termenul limită pentru a trimite formular de recuperare a taxelor
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Întreabă dacă sunt penalități în cazul în care nu trimiți fomularul de recuperare a taxelor la timp
Chi mi farà sapere ____________ ?
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Întreabă cine te va înștiința dacă ești eligibil să primești o rambursare sau dacă mai trebuie să plătești taxe.
quanto mi verrà rimborsato
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
Opțiune de recuperare a taxelor
se devo pagare più tasse
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
Opțiune de recuperare a taxelor