Cehă | Expresii - Imigrație | Muncă

Muncă - General

Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Mohu legálně pracovat v [country]?
Întreabă dacă poți lucra în țara de destinație
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Întreabă dacă ai nevoie de un cod numeric personal înainte de aîncepe să lucrezi
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Potřebuji pracovní povolení?
Întreabă dacă ai nevoie de permis de muncă
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Jaká je národní minimální mzda?
Solicită informații despre salariul minim pe economie
Jestem ___________________ .
Já jsem ___________________ .
Menționează statusul tău profesional
zatrudniony/a
zaměstnaný
Tipul de status profesional
bezrobotny/a
nezaměstnaný
Tipul de status profesional
przedsiębiorcą
podnikatel
Tipul de status profesional
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
osoba samostatně výdělečně činná
Tipul de status profesional
praktykantem/praktykantką
stážista
Tipul de status profesional
wolontariuszem/wolontariuszką
dobrovolník
Tipul de status profesional
doradcą
poradce
Tipul de status profesional
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Menționează că vrei să te înregistrezi ca un free-lancer profesional

Muncă - Contracte

Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Solicită informații despre tipul de contract
Mam umowę ___________.
Mám ______________ smlouvu.
Indică ce fel de contract ai
o pracę na pełny etat
na plný úvazek
Tip de contract
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
na poloviční úvazek
Tip de contract
(o pracę) na czas określony
na dobu určitou
Tip de contract
(o pracę) na czas nieokreślony
trvalá pozice
Tip de contract
o pracę sezonową
sezonní práce
Tip de contract
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Kde budu dostávat výplatu?
Întreabă când vei primi salariul
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Rád/a bych žádal/a o _________.
Întreabă de zile libere
urlop macierzyński
mateřská dovolená
Tip de concediu
urlop ojcowski
otcovská dovolená
Tip de concediu
chorobowe
nemocenská
Tip de concediu
kilka dni urlopu
volný den
Tip de concediu

Muncă - Recuperare de taxe

Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Rád/a bych vědel/a více o daních.
Solicită informații despre taxe
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Menționează că ai vrea să-âi declari venitul
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Menționează că ai vrea să angajezi un contabil care să te ajute cu recuperarea taxelor.
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Întreabă când este termenul limită pentru a trimite formular de recuperare a taxelor
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Întreabă dacă sunt penalități în cazul în care nu trimiți fomularul de recuperare a taxelor la timp
Kto poinformuje mnie ______________?
Kdo mi dá vědět ______________?
Întreabă cine te va înștiința dacă ești eligibil să primești o rambursare sau dacă mai trebuie să plătești taxe.
ile wynosi mój zwrot podatku
výše kolik dostanu zpátky
Opțiune de recuperare a taxelor
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
jestliže musím zaplatit více daní
Opțiune de recuperare a taxelor