Franceză | Expresii - Imigrație | Muncă

Muncă - General

Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Întreabă dacă poți lucra în țara de destinație
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Întreabă dacă ai nevoie de un cod numeric personal înainte de aîncepe să lucrezi
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Întreabă dacă ai nevoie de permis de muncă
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Solicită informații despre salariul minim pe economie
Jestem ___________________ .
Je suis ___________.
Menționează statusul tău profesional
zatrudniony/a
employé(e)
Tipul de status profesional
bezrobotny/a
au chômage
Tipul de status profesional
przedsiębiorcą
entrepreneur
Tipul de status profesional
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
travailleur indépendant
Tipul de status profesional
praktykantem/praktykantką
stagiaire
Tipul de status profesional
wolontariuszem/wolontariuszką
bénévole
Tipul de status profesional
doradcą
consultant(e)
Tipul de status profesional
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Menționează că vrei să te înregistrezi ca un free-lancer profesional

Muncă - Contracte

Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Solicită informații despre tipul de contract
Mam umowę ___________.
J'ai un contrat ___________.
Indică ce fel de contract ai
o pracę na pełny etat
à temps plein
Tip de contract
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
à temps partiel
Tip de contract
(o pracę) na czas określony
en C.D.D.
Tip de contract
(o pracę) na czas nieokreślony
en C.D.I.
Tip de contract
o pracę sezonową
saisonnier
Tip de contract
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Întreabă când vei primi salariul
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Je voudrais _________.
Întreabă de zile libere
urlop macierzyński
un congé maternité
Tip de concediu
urlop ojcowski
un congé paternité
Tip de concediu
chorobowe
un congé maladie
Tip de concediu
kilka dni urlopu
des congés
Tip de concediu

Muncă - Recuperare de taxe

Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Solicită informații despre taxe
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Je voudrais déclarer mes revenus.
Menționează că ai vrea să-âi declari venitul
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Menționează că ai vrea să angajezi un contabil care să te ajute cu recuperarea taxelor.
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Întreabă când este termenul limită pentru a trimite formular de recuperare a taxelor
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Întreabă dacă sunt penalități în cazul în care nu trimiți fomularul de recuperare a taxelor la timp
Kto poinformuje mnie ______________?
Qui me préviendra ________________ ?
Întreabă cine te va înștiința dacă ești eligibil să primești o rambursare sau dacă mai trebuie să plătești taxe.
ile wynosi mój zwrot podatku
du montant qui me sera remboursé
Opțiune de recuperare a taxelor
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
si je dois payer davantage d'impôts
Opțiune de recuperare a taxelor