Franceză | Expresii - Imigrație | Muncă

Muncă - General

Я могу работать в [страна]?
Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Întreabă dacă poți lucra în țara de destinație
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Întreabă dacă ai nevoie de un cod numeric personal înainte de aîncepe să lucrezi
Мне нужно разрешение на работу?
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Întreabă dacă ai nevoie de permis de muncă
Какова государственная минимальная зарплата?
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Solicită informații despre salariul minim pe economie
Я___________________.
Je suis ___________.
Menționează statusul tău profesional
имеющий работу
employé(e)
Tipul de status profesional
безработный
au chômage
Tipul de status profesional
предприниматель
entrepreneur
Tipul de status profesional
частный предприниматель
travailleur indépendant
Tipul de status profesional
практикант
stagiaire
Tipul de status profesional
волонтер
bénévole
Tipul de status profesional
советник
consultant(e)
Tipul de status profesional
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Menționează că vrei să te înregistrezi ca un free-lancer profesional

Muncă - Contracte

Каков тип вашего рабочего контракта?
Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Solicită informații despre tipul de contract
У меня______________контракт.
J'ai un contrat ___________.
Indică ce fel de contract ai
полная занятость
à temps plein
Tip de contract
неполная занятость
à temps partiel
Tip de contract
фиксированный
en C.D.D.
Tip de contract
долговременный
en C.D.I.
Tip de contract
сезонный
saisonnier
Tip de contract
Когда я получу зарплату?
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Întreabă când vei primi salariul
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Je voudrais _________.
Întreabă de zile libere
декретный отпуск
un congé maternité
Tip de concediu
отпуск по причине отцовства
un congé paternité
Tip de concediu
больничные выплаты
un congé maladie
Tip de concediu
выходные дни
des congés
Tip de concediu

Muncă - Recuperare de taxe

Я бы хотел(а) узнать о налогах
Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Solicită informații despre taxe
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Je voudrais déclarer mes revenus.
Menționează că ai vrea să-âi declari venitul
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Menționează că ai vrea să angajezi un contabil care să te ajute cu recuperarea taxelor.
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Întreabă când este termenul limită pentru a trimite formular de recuperare a taxelor
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Întreabă dacă sunt penalități în cazul în care nu trimiți fomularul de recuperare a taxelor la timp
Кто сообщит мне_______________?
Qui me préviendra ________________ ?
Întreabă cine te va înștiința dacă ești eligibil să primești o rambursare sau dacă mai trebuie să plătești taxe.
какова сумма моего возврата
du montant qui me sera remboursé
Opțiune de recuperare a taxelor
Долж(ен/на) ли я платить больше
si je dois payer davantage d'impôts
Opțiune de recuperare a taxelor