Italiană | Expresii - Imigrație | Muncă

Muncă - General

Я могу работать в [страна]?
Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Întreabă dacă poți lucra în țara de destinație
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Întreabă dacă ai nevoie de un cod numeric personal înainte de aîncepe să lucrezi
Мне нужно разрешение на работу?
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Întreabă dacă ai nevoie de permis de muncă
Какова государственная минимальная зарплата?
Qual è il salario minimo?
Solicită informații despre salariul minim pe economie
Я___________________.
Sono ____________.
Menționează statusul tău profesional
имеющий работу
impiegato/a
Tipul de status profesional
безработный
disoccupato/a
Tipul de status profesional
предприниматель
un imprenditore/un'imprenditrice
Tipul de status profesional
частный предприниматель
un lavoratore autonomo
Tipul de status profesional
практикант
uno/a stagista
Tipul de status profesional
волонтер
un/una volontario/a
Tipul de status profesional
советник
un/a consulente
Tipul de status profesional
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Menționează că vrei să te înregistrezi ca un free-lancer profesional

Muncă - Contracte

Каков тип вашего рабочего контракта?
Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Solicită informații despre tipul de contract
У меня______________контракт.
Ho un contratto _________.
Indică ce fel de contract ai
полная занятость
a tempo pieno
Tip de contract
неполная занятость
part-time
Tip de contract
фиксированный
a tempo determinato
Tip de contract
долговременный
a tempo indeterminato
Tip de contract
сезонный
stagionale
Tip de contract
Когда я получу зарплату?
Quando viene versato lo stipendio?
Întreabă când vei primi salariul
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Vorrei chiedere ___________.
Întreabă de zile libere
декретный отпуск
il congedo di maternità
Tip de concediu
отпуск по причине отцовства
il congedo di paternità
Tip de concediu
больничные выплаты
il congedo per malattia
Tip de concediu
выходные дни
dei giorni liberi
Tip de concediu

Muncă - Recuperare de taxe

Я бы хотел(а) узнать о налогах
Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Solicită informații despre taxe
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Menționează că ai vrea să-âi declari venitul
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Menționează că ai vrea să angajezi un contabil care să te ajute cu recuperarea taxelor.
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Întreabă când este termenul limită pentru a trimite formular de recuperare a taxelor
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Întreabă dacă sunt penalități în cazul în care nu trimiți fomularul de recuperare a taxelor la timp
Кто сообщит мне_______________?
Chi mi farà sapere ____________ ?
Întreabă cine te va înștiința dacă ești eligibil să primești o rambursare sau dacă mai trebuie să plătești taxe.
какова сумма моего возврата
quanto mi verrà rimborsato
Opțiune de recuperare a taxelor
Долж(ен/на) ли я платить больше
se devo pagare più tasse
Opțiune de recuperare a taxelor