Spaniolă | Expresii - Imigrație | Muncă

Muncă - General

Я могу работать в [страна]?
¿Puedo trabajar en (país)?
Întreabă dacă poți lucra în țara de destinație
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Întreabă dacă ai nevoie de un cod numeric personal înainte de aîncepe să lucrezi
Мне нужно разрешение на работу?
¿Necesito permiso de trabajo?
Întreabă dacă ai nevoie de permis de muncă
Какова государственная минимальная зарплата?
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Solicită informații despre salariul minim pe economie
Я___________________.
Soy ____________________.
Menționează statusul tău profesional
имеющий работу
asalariado
Tipul de status profesional
безработный
desempleado
Tipul de status profesional
предприниматель
empresario
Tipul de status profesional
частный предприниматель
autónomo
Tipul de status profesional
практикант
trabajador en prácticas
Tipul de status profesional
волонтер
voluntario
Tipul de status profesional
советник
asesor
Tipul de status profesional
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Menționează că vrei să te înregistrezi ca un free-lancer profesional

Muncă - Contracte

Каков тип вашего рабочего контракта?
¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Solicită informații despre tipul de contract
У меня______________контракт.
Tengo un contrato ______________.
Indică ce fel de contract ai
полная занятость
a tiempo completo
Tip de contract
неполная занятость
a tiempo parcial
Tip de contract
фиксированный
de duración determinada
Tip de contract
долговременный
indefinido
Tip de contract
сезонный
de temporada
Tip de contract
Когда я получу зарплату?
¿Cuándo se cobra?
Întreabă când vei primi salariul
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Me gustaría solicitar _____________.
Întreabă de zile libere
декретный отпуск
la baja por maternidad
Tip de concediu
отпуск по причине отцовства
la baja por paternidad
Tip de concediu
больничные выплаты
la baja por enfermedad
Tip de concediu
выходные дни
días libres
Tip de concediu

Muncă - Recuperare de taxe

Я бы хотел(а) узнать о налогах
Me gustaría informarme sobre los impuestos
Solicită informații despre taxe
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Me gustaría declarar mis ingresos.
Menționează că ai vrea să-âi declari venitul
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Menționează că ai vrea să angajezi un contabil care să te ajute cu recuperarea taxelor.
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Întreabă când este termenul limită pentru a trimite formular de recuperare a taxelor
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Întreabă dacă sunt penalități în cazul în care nu trimiți fomularul de recuperare a taxelor la timp
Кто сообщит мне_______________?
¿Cómo me informarán de _______________?
Întreabă cine te va înștiința dacă ești eligibil să primești o rambursare sau dacă mai trebuie să plătești taxe.
какова сумма моего возврата
¿Cuánto me sale a devolver?
Opțiune de recuperare a taxelor
Долж(ен/на) ли я платить больше
¿Cuánto me sale a pagar?
Opțiune de recuperare a taxelor