Chineză | Expresii - Imigrație | Muncă

Muncă - General

¿Puedo trabajar en (país)?
请问我可以在【国家】工作吗?
Întreabă dacă poți lucra în țara de destinație
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Întreabă dacă ai nevoie de un cod numeric personal înainte de aîncepe să lucrezi
¿Necesito permiso de trabajo?
请问我需要工作许可证吗?
Întreabă dacă ai nevoie de permis de muncă
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
全国最低工资是多少?
Solicită informații despre salariul minim pe economie
Soy ____________________.
我是___________________ 。
Menționează statusul tău profesional
asalariado
雇佣
Tipul de status profesional
desempleado
待业
Tipul de status profesional
empresario
企业家
Tipul de status profesional
autónomo
自雇者
Tipul de status profesional
trabajador en prácticas
实习生
Tipul de status profesional
voluntario
志愿者
Tipul de status profesional
asesor
顾问
Tipul de status profesional
Me gustaría darme de alta como autónomo.
我想要以自由职业者身份登记。
Menționează că vrei să te înregistrezi ca un free-lancer profesional

Muncă - Contracte

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
你提供哪种类型的工作合同?
Solicită informații despre tipul de contract
Tengo un contrato ______________.
我有一个______________合同。
Indică ce fel de contract ai
a tiempo completo
全职
Tip de contract
a tiempo parcial
兼职
Tip de contract
de duración determinada
定期合同
Tip de contract
indefinido
永久合同
Tip de contract
de temporada
季节性合同
Tip de contract
¿Cuándo se cobra?
我什么时候能拿到我的工资?
Întreabă când vei primi salariul
Me gustaría solicitar _____________.
我想要_________。
Întreabă de zile libere
la baja por maternidad
产假
Tip de concediu
la baja por paternidad
陪产假
Tip de concediu
la baja por enfermedad
病假
Tip de concediu
días libres
请假
Tip de concediu

Muncă - Recuperare de taxe

Me gustaría informarme sobre los impuestos
我想要了解纳税的相关信息。
Solicită informații despre taxe
Me gustaría declarar mis ingresos.
我想要申报我的收入。
Menționează că ai vrea să-âi declari venitul
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Menționează că ai vrea să angajezi un contabil care să te ajute cu recuperarea taxelor.
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Întreabă când este termenul limită pentru a trimite formular de recuperare a taxelor
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Întreabă dacă sunt penalități în cazul în care nu trimiți fomularul de recuperare a taxelor la timp
¿Cómo me informarán de _______________?
谁会告诉我______________?
Întreabă cine te va înștiința dacă ești eligibil să primești o rambursare sau dacă mai trebuie să plătești taxe.
¿Cuánto me sale a devolver?
我的税收返还是多少
Opțiune de recuperare a taxelor
¿Cuánto me sale a pagar?
我是否要交更多税
Opțiune de recuperare a taxelor